Ökat fastighetsvärde med självreglerande energioptimering.

Att ha kontroll över din fastighet och öka driftnettot och värdet på din fastighet är av yttersta vikt för dig som fastighetsägare.

Med Egain minskar energianvändningen i dina fastigheter med 10 – 20% genom en smart energioptimering med hjälp av artificiell intelligens för fastigheter. Resultatet blir förbättrat driftnetto och höjt värde på din fastighet.

Till skillnad från många konkurrenter kräver inte Egain några höga initialinvesteringar utan du får låg operationell kostnad, snabb avkastning, lägre underhållskostnader och starkare balansräkning.

Lägre CO₂-utsläpp och 10–20% lägre uppvärmnings­kostnader

Byggnader står för 41% av världens energianvändning och 36% av växthusgasutsläppen. Med Egain sänks koldioxidutsläppen redan dag ett samtidigt som energianvändningen i genomsnitt sänks med 12 kWh / m2, vilket innebär 10–20% lägre uppvärmningskostnad. Du vinner och miljön vinner.

Effektivare energi­förvaltning

En god översikt över fastigheten ger många fördelar för dig som fastighetsägare. Med Egain får du en exakt realtidsmätning och full kontroll på fastigheten och dess undercentral. Detta leder till lägre underhållskostnader, ett minskat behov av utryckningar kopplat till underhåll och felanmälningar samt färre driftstörningar.

Bättre inomhusklimat

Ett okontrollerat och ostadigt inomhusklimat kan leda till oförutsedda kostnader inte minst kopplat till de boendes nöjdhet. Tack vare Egains proaktiva och självlärande system kan inomhustemperatur och luftfuktighet hållas jämn och stabil. Det innebär ett behagligare och hälsosammare inomhusklimat och nöjda boende.

Snabb avkastning

Initialinvesteringarna för energieffektiviserande åtgärder i fastigheter är ofta höga. Till skillnad från andra aktörers lösningar appliceras Egain enkelt på alla befintliga styrsystem utan kostsamma omprogrammeringar. Detta innebär låga installationskostnader samtidigt som den löpande optimeringen av energianvändningen gör att investeringen ofta tjänas igen på mindre än ett år.

Undvik dyra effekttoppar

En tydlig trend är att en stor del av den årliga energikostnaden kopplas mer och mer till de extra avgifter för oförutsägbara effekttoppar som energibolagen tar ut. Med Egain Edge kan du arbeta proaktivt och undvika effekttoppar samtidigt som inomhuskomforten bibehålls. Resultatet blir att avgifterna, som i vissa fall kan motsvara upp till 50% av den totala energikostnaden, kan minskas avsevärt.

Stöd av energiexperter

Ibland kan det vara bra att få möjlighet att diskutera energi- och driftsfrågor med andra kunniga. Våra erfarna energiexperter kan förutom att agera rådgivande också hjälpa till med kontinuerlig energianalys av dina fastigheter, ta fram detaljerade rapporter i Egain Edge och är tillgängliga för anpassningar och support.

Hårdvaru­oberoende

Har du redan investerat i sensorer och annan hårdvara för energieffektivisering? Inga problem. Egain är kompatibelt med de allra flesta befintliga inomhussensorer på marknaden. Genom enkla uppdateringar i befintliga system får du del av alla Egains fördelar och kan öka effektiviteten ytterligare utan att behöva investera i ny hårdvara.

Lång erfarenhet

Med Egain blir ditt företag inte någon test för en start-up. Vi startade 2003 och har sedan dess optimerat fler än 250.000 lägenheter i 11 länder och ansvarar för värmestyrning i mer än 16 miljoner m2 boendeyta. Med Egain vet du vad du får.

”För Victoria Park är arbetet med hållbarhet högt upp på agendan i allt som vi gör. Inom energiområdet är Egain en viktig långsiktig partner för oss som om och om igen bevisat nyttan som vårt samarbete genererar både externt när vi pratar miljövinster, men även internt i form av en ökad effektivitet för vår personal ute på orterna. Jag är övertygad om att det är helt rätt väg att gå sett till hur branschen och samhället utvecklas. Värdefull mätning, uppkopplade byggnader och smarta molnbaserade system underlättar både för oss och skapar en bättre inomhusmiljö våra hyresgäster, och där är Egain ledande”

– Per Ekelund, VD Victoria Park AB

Lär känna Egain bättre

Ja, jag vill ha en demo!

Kul att du är intresserad av att boka en demo tillsammans med en av våra experter. Vänligen fyll i formuläret så hör vi av oss!

 

Ja, jag vill ha en demo!

Kul att du är intresserad av att boka en demo tillsammans med en av våra experter. Vänligen fyll i formuläret så hör vi av oss!

 

Kontakta oss

Är du nyfiken på Egain och våra lösningar? Vi är glada att svara på dina frågor och kanske överraska dig lite.

Egain Sweden AB
Faktorvägen 9
SE-434 37 Kungsbacka
Sweden

+46 300 745 40
info.se@egain.io

Är du kund och behöver support? Kontakta oss då på nedan mailadress, eller via formuläret nedan. Tack!
support@egain.io