Digitalisering av fastighetsbestånd

Bli framgångsrika genom att digitalisera och enkelt samla in och konsolidera data och ta datadrivna beslut angående till exempel underhållsproblem eller möjliga optimeringsåtgärder.

Idag är över 5 000 byggnader uppkopplade, digitaliserade och energioptimerade med Egain.

Med Egain Edge applicerar du en väl beprövad och robust IoT-åtgärd med låg investering för att enkelt digitalisera fastighetsbestånd. Utan komplicerade installationer eller långa renoveringar. Ni kommer i gång snabbt och kan ta stora digitala kliv framåt med det samma.

Era byggnader – Uppkopplade, uppdaterade och hållbara

Egain som tekniskt förvaltningssystem

”För Victoria Park är arbetet med hållbarhet högt upp på agendan i allt som vi gör. Inom energiområdet är Egain en viktig långsiktig partner för oss som om och om igen bevisat nyttan som vårt samarbete genererar både externt när vi pratar miljövinster, men även internt i form av en ökad effektivitet för vår personal ute på orterna. Jag är övertygad om att det är helt rätt väg att gå sett till hur branschen och samhället utvecklas. Värdefull mätning, uppkopplade byggnader och smarta molnbaserade system underlättar både för oss och skapar en bättre inomhusmiljö våra hyresgäster, och där är Egain ledande”.

– Per Ekelund, VD, Victoria Park

Mätdata möjliggör analys

Den stora fördelen med Egain är att det är enkelt att koppla in, att det är väl beprövat och fungerar i stort sett utan problem. Hemblas driftstekniker kan med hjälp av det analysverktyg som systemet innehåller koncentrera sina resurser på att åtgärda problemfastigheter med till exempel dålig isolering. Detta medan övriga fastigheter optimeras genom fjärrstyrning med information från givare med tusentals mätpunkter som berättar om fastighetens värme- och energistatus.

– Sune Eriksson, Driftchef Hembla AB

Foto: Hembla AB
Foto: Lundbergs.se

Centraliserat verktyg för full kontroll

Vi ville uppnå ett bättre och jämnare inomhusklimat i våra fastigheter kombinerat med sänkt energianvändning. Idag har vi Egain i 30-40 % av vårt fastighetsbestånd och kan se en lägre energiförbrukning och vi får en bättre överblick av inomhusklimatet i dessa fastigheter jämfört med andra fastigheter. Detta hjälper oss att vidta rätt åtgärder för att förbättra fastigheterna och arbeta fokuserat mot vårt mål är att den genomsnittliga energianvändningen för alla fastigheter inte skall vara högre än 100 kWh/ m2 A-temp vid år 2020.

– Johan Elg, Fastighets AB LE Lundbergs

Enkel digitalisering av hela bestånd

Med Egain säkerställer ni att ni har full kontroll på era fastigheter oavsett tid eller plats. Den molnbaserade tjänsten mäter, analyserar och optimerar driften på distans via uppkopplad infrastruktur. En installation tar ca 2 timmar och du är igång med det samma.

Minskad energianvändning

Byggnader står för 41% av världens energianvändning och 36% av växthusgasutsläppen. Med Egain sänks koldioxidutsläppen redan dag ett samtidigt som energianvändningen minskar i snitt med 8-10% för era uppkopplade byggnader. Du vinner och miljön vinner.

En god investering

Egains lösningar är applicerbara på alla sorters undercentraler eller system vilket innebär att du slipper omfattande och tidskrävande byte av utrustning eller omprogrammeringar av befintliga installationer.

Intelligent energimanagment

Marknadsledande IoT- och analysplattform för uppkopplade byggnader.

 

Så funkar det!

Marknadsledande IoT- och molnplattform utformad för att leverera värde snabbt

En molnbaserad tjänst ger kontroll över byggnaderna. Den visualiserar och optimerar automatiskt energianvändningen genom en kraftfull AI-plattform som analyserar mer än 20 miljoner datapunkter varje dag.

Egain Hub agerar känselspröt på din byggnad och ersätter den traditionella utomhustemperaturgivaren på fasaden. Edge Hub ansluter till den lokala infrastrukturen i byggnaden såväl som med den centrala molntjänsten för att möjliggöra central kontroll och smart styrning.

Temperatur- och luftfuktighetssensorer belägna i värmecentralen, lägenheter och strategiska platser i byggnaderna. Centrala, trådlösa enheter samlar in data från sensorerna.

Effektivare energiförvaltning

En god översikt över fastigheten ger många fördelar för dig som fastighetsägare. Med Egain får du en exakt realtidsmätning och full kontroll på fastigheten och dess undercentral. Detta leder till lägre underhållskostnader, ett minskat behov av utryckningar kopplat till underhåll och felanmälningar samt färre driftstörningar.

Bättre inomhusklimat

Ett okontrollerat och ostadigt inomhusklimat kan leda till oförutsedda kostnader inte minst kopplat till de boendes nöjdhet. Tack vare Egains proaktiva och självlärande system kan inomhustemperatur och luftfuktighet hållas jämn och stabil. Det innebär ett behagligare och hälsosammare inomhusklimat och nöjda boende.

Stöd av energiexperter

Ibland kan det vara bra att få möjlighet att diskutera energi- och driftsfrågor med andra kunniga. Våra erfarna energiexperter kan förutom att agera rådgivande också hjälpa till med kontinuerlig energianalys av dina fastigheter, ta fram detaljerade rapporter i Egain Edge och är tillgängliga för anpassningar och support.

Hårdvaruoberoende

Har du redan investerat i sensorer och annan hårdvara för energieffektivisering? Inga problem. Egain är kompatibelt med de allra flesta befintliga inomhussensorer på marknaden. Genom enkla uppdateringar i befintliga system får du del av alla Egains fördelar och kan öka effektiviteten ytterligare utan att behöva investera i ny hårdvara.

Lång erfarenhet

Med Egain blir ditt företag inte någon test för en start-up. Vi startade 2003 och har sedan dess optimerat fler än 250.000 lägenheter i 11 länder och ansvarar för värmestyrning i mer än 16 miljoner m2 boendeyta. Med Egain vet du vad du får.

Vill du veta mer? Kontakta mig gärna på någon av nedan kontaktvägar.

Martin Eksberg
Head of Business & Customer Success Sverige
+46 73 207 45 40
martin.eksberg@egain.io

Lite om mina tankar kring energi, hållbarhet och digitalisering

Ambitiösa energimål är en utmaning inom fastighetsbranschen med mål på EU och Sverigenivå. Sveriges Allmännytta har här gått steget ännu längre, först genom Skåneinitiativet -20% 2016 (2007) och nu #Klimatinitiativet med målet att nå -30% energianvändning till 2030 (2007).

– Vilka är möjligheterna, och i vilken ordning bör man arbeta?

Läs inlägget

Mycket av #digitaliseringen inom fastighetsbolag fokuserar på att effektivisera de interna processerna, förbättra kommunikationen och öka tillgängligheten för hyresgästerna samt effektivisera resursanvändningen vad gäller energi & hållbarhet. Att mäta #effektivisering av interna processer eller ökad kundkommunikation kan vara svårt att göra i hårdvaluta, men när gäller minskad #energianvändning och prioritering och utvärdering av investeringar i byggnadernas energisystem eller klimatskal handlar det om stora kostnader.

Läs inlägget

En som dykt djupare in hur digitaliseringen kan hjälpa #fastighetsbranschen att effektivisera sina processer är Olli Kytömäki, PHD Student, KTH, som i sin andra artikel fokuserar på ”#ekosystemen för innovation, det vill säga hur olika aktörer bidrar till målet att #digitalisera fastighetsbranschen”.

– Visst ligger det en stor utväxlingen i hur vi paketerar och presenterar vår insamlade data, för att på så sätt kunna benchmarka och effektivisera beslutsdrivande åtgärder med möjlighet till resultatuppföljning?

Läs inlägget

”Energieffektivisering måste få vara lönsam”, skrev Rikard Silverfur härom veckan med anledning av att fastighetsägare varnar för att energieffektiviseringar blir allt mindre lönsamma att genomföra när fjärrvärmekostnader till större del utgörs av fasta kostnader och högre priser för effekttoppar.

– Här är några exempel på hur det kan se ut runt om i landet.

Läs inlägget

Senast tog jag upp 3 risker med implementera digitala lösningar för energioptimering, och förutom de mjuka värdena, kommenterade Oskar Scheiene en teknisk aspekt som jag inte berörde. ”-Risken med att bygga upp egna smarta digitala lösningar kring en viss person, vad händer den dagen den personen slutar på bolaget? Detta har jag sett många gånger under min karriär och något man ska ha med sig.”

Under mina år i branschen har även jag stött på tekniska innovationer och personer som hängivet byggt på lösningar som skulle överträffa högt ställda förväntningar.

Läs inlägget

Jag har tidigare skrivit ett par inlägg kring de ambitiösa energimål som finns inom fastighetsbranschen där bl.a. Sveriges Allmännytta gått steget ännu längre, först genom Skåneinitiativet och nu #Klimatinitiativet, med målet att nå -30% energianvändning till 2030 jmf (2007).

Denna gången tänkte jag ta upp de 3 vanligaste riskerna när man väljer att gå vägen via #digitalisering och skall implementera denna typ av lösningar i sin organisation och börja #energioptimera.

Läs inlägget

Creating value for people, planet and business by connecting, digitizing and optimizing buildings.

Ja, jag vill ha en demo!

Kul att du är intresserad av att boka en demo tillsammans med en av våra experter. Vänligen fyll i formuläret så hör vi av oss!

 

Kul!

Fantastiskt att du är intresserad av att ta en kontakt och eventuellt titta lite närmare på hur vi kan utveckla just dina byggnader. Fyll i formuläret här bredvid, så tar vi det där ifrån.

Med vänliga hälsningar
Martin Eksberg, Egain

Ja, jag vill ha en demo!

Kul att du är intresserad av att boka en demo tillsammans med en av våra experter. Vänligen fyll i formuläret så hör vi av oss!

 

Kontakta oss

Är du nyfiken på Egain och våra lösningar? Vi är glada att svara på dina frågor och kanske överraska dig lite.

Egain Sweden AB
Faktorvägen 9
SE-434 37 Kungsbacka
Sweden

+46 300 745 40
info.se@egain.io

Är du kund och behöver support? Kontakta oss då på nedan mailadress, eller via formuläret nedan. Tack!
support@egain.io