En lösning för alla behov.

Byggnader står för 41% av världens totala energianvändning och omvandlingen till mer energieffektiva byggnader går för långsamt. Trots en vilja att ändra detta, är det svårt för många fastighetsägare och chefer att prioritera det eftersom de flesta lösningar innebär en stor initial investering med lång återbetalningstid.

De flesta av de traditionella leverantörerna låser in sina kunder i komplexa hårdvarulösningar som kräver kontinuerlig översyn från personer på plats. På Egain tänker vi annorlunda. Ta reda på vad vi kan göra för dig.