Experten på intelligent energioptimering i bostadshus

Egain Edge är en självlärande molnbaserad tjänst som visualiserar och optimerar energianvändningen automatiskt. Motorn i Egain Edge är en kraftfull AI-plattform som analyserar fler än sex miljoner datapunkter varje dag.

Mätning

Effektivisera med realtidsmätning

Med Egain Edge får du full kontroll över fastighetens inomhusklimat genom återkoppling och visualisering av mätdata från sensorer placerade i fastigheten. Förutom sänkt energianvändning leder detta till effektivare energiförvaltning och bättre kontroll över fastigheten vilket gör att du proaktivt kan upptäcka och åtgärda eventuella fel innan de uppstår.

Metering Egain Edge

Visualization Egain Edge

Visualisering

Ett kraftfullt verktyg

Med Egain Edge får du marknadens mest kompletta molntjänst som ger en intuitiv tredimensionell överblick av fastigheten i realtid där du kan se mönster, trender och upptäcka avvikelser i fastigheten. Det blir också enkelt att styra, analysera och sammanställa centrala rapporter. Egain Edge ger full kontroll av energianvändning och inomhusklimat på distans vilket leder till effektivare och enklare energiförvaltning.

Analys

Full kontroll

Egain Edge samlar in och analyserar stora mängder data från dina uppkopplade fastigheter, paketerar det till användarvänliga funktioner och presenterar visuellt vad du som användare bör titta närmare på just idag. Detta gör det möjligt att när som helst analysera energieffektiviteten i fastigheterna och identifiera och prioritera eventuella åtgärder.

Analytics Egain Edge

Analytics Egain Edge

Reports Egain Edge

Rapporter

Professionell uppföljning

Med Egain Edge skapas snabbt och enkelt kvalificerade uppföljningsrapporter nedbrutet på de fastigheter som är uppkopplade till systemet. Rapporterna sammanställer energi-, ekonomi- och CO2-besparing nedbrutet per fastighet och kan användas som ett underlag för dig som arbetar med fastighet, drift, ekonomi och miljöfrågor kopplat till fastigheter.

Optimering

Självlärande energioptimering

Egain Edge hanterar över 6 miljoner datapunkter varje dag. Informationen som bearbetas av vår självlärande AI-motor optimerar energitillförsel och inomhusklimat dygnet runt, året runt. Algoritmen tar hänsyn till en mängd parametrar såsom byggnadens fysik, geografiska position, den aktuella platsens väder idag och imorgon samt mänskligt beteende. Eftersom algoritmen är självlärande uppdateras den löpande med mer och mer data från din fastighet och blir därför kontinuerligt än mer effektiv i sin optimering.

Optimization Egain Edge

Optimization Egain Edge

Peak Control Egain Edge

Peak control

Minskar kostsamma effektavgifter

Effektavgifter har blivit en allt vanligare tariffmodell för fjärrvärmebolagen.
Detta innebär att ojämn energianvändning straffas med en hög avgift, exempelvis vid köldknäppar. Idag kan den vara så stor som hälften av den totala värmeenergikostnaden. Avgiften skapar en ekonomisk osäkerhet då det på förhand är okänt hur stor den eventuella avgiften kan komma att bli.

Med Egain Edge Peak control kan du som fastighetsägare på ett intelligent sätt jämna effekttopparna och effektavgifterna minskar utan att äventyra inomhusklimatet.

Mer om vad Egain kan göra för dig