Minska toppeffektbelastningarna

Effektkostnaden är en del i debiteringsmodellerna/taxorna som står för en allt större andel av den totala årskostnaden. Effektkostnaden har framförallt en påverkan för de byggnader där behovet är ojämnt, särskilt om det finns tidpunkter på dygnet där effektbehovet är högt under en kort tid.

Kalla dagar med högt energi- och effektbehov resulterar i en högre uppvärmningskostnad för fastighetsägare delvis beroende på effektrelaterade kostnader. Dessa effektkostnader kan stå för upp till hälften av den totala värmekostnaden.  Med Egains tilläggstjänst Peak Control kan du minska dessa höga kostnader på ett intelligent sätt med minsta möjliga inverkan på inomhusklimatet.

 

Ladda ner produktblad

Lätt att implementera

Ingen ny hårdvara behövs eller dyr och tidskrävande omprogrammering av värmecentraler.

Skalbar lösning

Kan aktiveras på specifika byggnader eller för hela fastighetsbeståndet.

Support av Egain

Våra energiexperter och supportteam kommer att se till att du är igång på nolltid.

Enkel, flexibel och kostnadsbesparande

Med Peak Control kan du minska toppeffektbelastningen och energikostnader utan att kompromissa med inomhusklimatet genom att balansera värmen i din byggnad i förväg. Detta görs genom att proaktivt tillsätta värme före en topp och därigenom undvika energianvändning under de dyra topparna i distributionen och fortfarande säkerställa ett optimalt inomhusklimat.

Egains tilläggstjänst Peak Control är en vidareutveckling och ett tillägg till vår klimatoptimerade styrning. Med hjälp av all den data vi har kring hur byggnader påverkas och reagerar vid olika värmebehov och väderförutsättningar har vi möjligheten att tillämpa detta för att hjälpa fastighetsägare att undvika effekttoppar. Peak Control drar nytta av den smarta styralgoritmen men istället för att optimera inomhustemperaturen så analyserar den när effekttoppar kan inträffa och jobbar då för att minska dessa med minsta möjliga påverkan på inomhusklimatet.

Peak Control är idag möjligt att applicera på följande effektdebiteringsmodeller för fjärrvärme:

Dygnsmedeleffekt
Vid dygnsmedeleffekt där de 1–5 högsta dygnsmedeleffekterna ligger till grund för effektdebiteringen. Styrningen kommer med hjälp av byggnads- och väderdata förutse när vilka dygn som kommer ha ett högt effektuttag och kommer då kapa topparna och jämna ut effektuttaget.

Timmedeleffekt
Där de högsta timmedeleffekterna istället avgör effekttaxan så behöver hänsyn tas till när under dygnet effekttopparna inträffar. Systemet kommer med kunskap om när topparna inträffar fördela om värmen så att topparna minskas.

Abonnerad effekt
Vid abonnerad effekt så sätts en gräns, som om den överskrids innebär en förhöjd effektkostnad och/eller betydande straffavgift. Här kommer systemet istället reducera energibehovet i syfte att inte överstiga den abonnerade effektnivån.

Kostnaden för toppeffektbelastningar kan uppgå till hälften av din totala energikostnad.

Är du intresserad av att ta reda på mer om vad det skulle betyda för dig?

Boka ett digitalt möte!

Ja, jag vill ha en demo!

Kul att du är intresserad av att boka en demo tillsammans med en av våra experter. Vänligen fyll i formuläret så hör vi av oss!

 

Undvik kostnader vid effekttoppar!

Tack för ditt intresse för vår smarta tilläggstjänst Peak Control. Fyll i formuläret så skickar vi produktbladet via e-post inom några minuter.

 

Ja, jag vill ha en demo!

Kul att du är intresserad av att boka en demo tillsammans med en av våra experter. Vänligen fyll i formuläret så hör vi av oss!

 

Ja, jag vill ha en demo!

Kul att du är intresserad av att boka en demo tillsammans med en av våra experter. Vänligen fyll i formuläret så hör vi av oss!

 

Kontakta oss

Är du nyfiken på Egain och våra lösningar? Vi är glada att svara på dina frågor och kanske överraska dig lite.

Egain Sweden AB
Faktorvägen 9
SE-434 37 Kungsbacka
Sweden

+46 300 745 40
info.se@egain.io

Är du kund och behöver support? Kontakta oss då på nedan mailadress, eller via formuläret nedan. Tack!
support@egain.io