Intervju mars 30, 2022

Ytterligare digitala satsningar skapar mervärden för Bostadsstiftelsen Platen

Ytterligare digitala satsningar skapar mervärden för Bostadsstiftelsen Platen

I Motala finns det allmännyttiga bostadsbolaget Bostadsstiftelsen Platen som sedan länge är kund till Egain för drift- och energioptimering. Nu har man även valt att ta ytterligare ett steg i sin digitalisering och valt att digitalisera sina ventilationssystem och undercentraler via en annan av produkterna inom Kionas utbud – Web Port SCADA.

Vi tog ett snack med Henrik Svensson, fastighetstekniker på Platen som berätta hur deras arbete kring digitalisering, miljö och energi görs idag. Ett arbete som i stora delar skall bli helt digitaliserat.

Om vi börjar från början, vad har ni tidigare gjort för satsningar inom digitalisering, miljö och energi och vad vill ni uppnå?

– Vi har flera perspektiv att ta hänsyn till när det gäller energiåtgången. Dels har vi övergripande mål att vår miljöpåverkan ska vara så låg som möjlig och följa våra uppsatta mål gällande klimatarbetet, dessutom vill vi såklart att kunden dvs våra hyresgäster ska vara nöjda med inomhusklimatet.

– Vår energianvändning styrs och optimeras på distans. Vi använder oss idag av Egain Edge, som har anslutits till våra fastigheter sedan några år tillbaka. Genom Edge kan vi genom avancerade, självlärande styralgoritmer leverera en av oss bestämd inomhustemperatur på 20–21,5 grader ut till vårt bestånd. Systemet är självlärande vilket innebär att algoritmerna ständigt lär sig av all den data som registreras i fastigheten rörande till exempel inomhuskomfort, väderdata, byggnadernas olika egenskaper vid olika situationer för att hela tiden finjustera styrningen, så att inomhusklimatet styrs till det bättre.

Ytterligare digitala satsningar skapar mervärden för Bostadsstiftelsen Platen

– Genom att använda Egains AI(Artificiell Intelligens) kan vi förse anslutna byggnader med en exakt och proaktiv styrstrategi som sparar energi. Edge som analysplattform hanterar data från flera källor, till exempel data från installerade sensorer inne i lägenheterna och professionella, lokala väderdata. Till det lägger man sedan kunskap om våra byggnaders specifika egenskaper, till exempel dess förmåga att absorbera och lagra gratis energi från solen, för att komma fram till en unik och exakt algoritm som är anpassad till varje byggnad och dess omgivning.Ytterligare digitala satsningar skapar mervärden för Bostadsstiftelsen Platen

– Digitalisering av fastigheter går snabbt framåt, och vi var tidiga med att inse värdet av att till exempel installera inomhusgivare i många av våra lägenheter för att få återkoppling på inomhusklimat på distans, berättar Henrik Svensson, fastighetstekniker.

Nu gör ni en satsning och utökar installationen av Moldeos SCADA-plattform Web Port, vad är orsaken till det?

– Det stämmer, vi har satsat på Web Port som vi fortsätter att installera i syfte att digitalisera våra undercentraler, ventilationssystem. Detta är ett viktigt projekt, vilket gör att vi skaffar oss kontroll på hur väl en fastighets värme/ventilationssystem presterar och kan identifiera eventuella brister snabbt. Sammantaget gör detta att vi blir effektivare i vårt arbetssätt och kan lösa eventuella felanmälningar snabbare för hyresgästen, vilket skapar ett mervärde både för våra hyresgäster och för oss själva, avslutar Henrik.

– Med Web Port får vi ett öppet och flexibelt övergripande system (SCADA) som vi enkelt kan koppla samman med andra fastighetstekniska system och plattformar och som levererar dynamiska driftbilder, systemlarm, analyser och rapporter. Web Port gör det väldigt enkelt för oss att visualisera olika tekniska installationer i våra byggnader och övervaka driften och utfallet av dessa. Genom dessa två digitala plattformarna får vi en väldigt bra överblick över vårt bestånd samtidigt som vi driftoptimerar på ett smart sätt med AI.

Kionas plattformar Edge och Web Port effektiviserar vårt arbete och förbättrar vår leverans till våra hyresgäster” – Henrik Svensson, Fastighetstekniker

Ytterligare digitala satsningar skapar mervärden för Bostadsstiftelsen Platen

Totalt sätt analyseras över 20 miljoner datapunkter varje dag och har miljarder mätvärden från olika fastigheter i databasen som ständigt analyseras. Ju mer dataalgoritmen analyserar, desto mer lär den sig hur den specifika fastigheten beter sig och påverkas av olika interna och externa faktorer och blir mer intelligent för varje dag som går.

– För oss som tekniker innebär allt detta att vi får tillgång till två digitala verktyg med funktioner som gör att vi bli mer effektiva i vårt arbete och för att underlätta att vi gör rätt saker vid rätt tidpunkt. Exempelvis kan vi övervaka inomhustemperaturer på distans och få larm om något faller utanför uppsatta ramar. Det gör att vi snabbt kan vara på plats och åtgärda eventuella problem som kan uppstå, vilket våra hyresgäster uppskattar.

Fakta Bostadsstiftelsen Platen
Ort: Motala
Antal lägenheter: 5 700 st
Hemsida: www.platen.se

Dela:

Ja, jag vill ha en demo!

Kul att du är intresserad av att boka en demo tillsammans med en av våra experter. Vänligen fyll i formuläret så hör vi av oss!

 

Ja, jag vill ha en demo!

Kul att du är intresserad av att boka en demo tillsammans med en av våra experter. Vänligen fyll i formuläret så hör vi av oss!

 

Kontakta oss

Är du nyfiken på Egain och våra lösningar? Vi är glada att svara på dina frågor och kanske överraska dig lite.

Egain Sweden AB
Faktorvägen 9
SE-434 37 Kungsbacka
Sweden

+46 300 745 40
info.se@egain.io

Är du kund och behöver support? Kontakta oss då på nedan mailadress, eller via formuläret nedan. Tack!
support@egain.io