Produktuppdatering september 16, 2021

Uppdatering av Förbrukningsmodulen i Edge

Förbrukningsmodulen i Egain Edge visar förbrukningsstatistik för värme, el och vatten som samlas in för varje byggnad.

Om förbrukningsmodulen

Förbrukningsmodulen visar förbrukningsstatistik för värme, el och vatten som samlas in för varje byggnad. Genom att titta på såväl trender som totaler är det möjligt för dig som användare att identifiera förändringar i förbrukningen, följa upp utfall av gjorda åtgärder i en byggnad samt följa upp långsiktiga mål. Månads-, dygns- och timvärden för förbrukning av olika medietyper presenteras både överskådligt och ner i detalj och möjliggör analyser och datadrivna slutsatser rörande en byggnads drift.

Om uppdateringen

Utvecklingen av Förbrukningsmodulen har pågått sedan en tid tillbaka och utvecklingen är en effekt av hur marknadens efterfrågan ser ut, vad ni som kunder framför för önskemål. Nya tekniska krav avseende att säkerställa funktionalitet till exempel i form av att kunna samla in data från olika typer av mätare och rena förbättringar i användarvänlighet i hur modulen används av dig som användare.

Som kund till Egain ingår alltid all vidareutveckling av Egain Edge, och nya funktioner släpps löpande som ämnar till att underlätta och skapa värde för dig som kund och användare. Fördelen med molnbaserade tjänster likt Edge är bland annat att det möjliggör att produktuppdateringar likt denna kan implementeras direkt in i systemet utan att du som kund behöver göra någonting.

Testa nya Förbrukningsmodulen i Edge (Kräver inloggning)

-”I rena timmar har Egains utvecklingsteam lagt ner ungefär 1 500 timmar i denna uppdatering av Förbrukningsmodulen, och vi är glada över att kunna släppa denna nya funktionalitet ut till våra användare. De kommer hitta nya funktioner så som virtuella mätare, ökade möjligheter till analys och förbättrad användarvänlighet. Något som varit tydligt efterfrågat från flera av våra kunder, säger Christofer Olsson Kedborn, Head of Development på Egain Group.

Ta en rundtur i de nya funktionerna i Förbrukningsmodulen i denna förklarande video på 4 minuter!

 

Nyheter

1. Ny struktur och ökad datakvalité

Med denna uppdatering medför vi ökade möjligheter att samla in, strukturera och presentera mer högupplöst data från dina byggnader vilket ger dig som användare en ökad kvalité och möjligheter till ännu bättre analys. Databasen är omstrukturerad från grunden där alla beräkningar nu görs i backend på ett och samma ställe. Detta medför säkrare hantering och ökad kvalité med minimal risk för problem och missmatchningar i data.

2. Förbättrad mätarlogik

Vi har gjort uppdateringar i vår mätarlogik, som är benämningen för hur vi hanterar och presenterar mätdata från olika typer av mätare i en byggnad. I och med denna uppdatering så möjliggör vi nu ny funktionalitet med uppsättning av mätare i syfte att speglar hur det ser ut i byggnaden. Med hjälp av virtuella mätare går det nu att summera valda mätare, beräkna delvärden samt fördela andelar av en mätare för att skapa ytterligare möjligheter till insikter kring sina byggnader.

 – Virtuella mätare
En virtuell mätare i Edge är en digitalt uppskapad värme, el eller vattenmätare som kan adderas i syfte att kunna dela upp, räkna fram eller filtrera data till exempel i

Klicka för större bild

olika delar av en byggnads system. Ett exempel på när detta är användbart är om du har en fastighet med tre byggnader där du har en vattenmätare installerad på två av byggnaderna, men inte på den tredje. Då kan du med en virtuell mätare i Edge enkelt visualisera den tredje byggnadens förbrukning utan att fysiskt sätta dit en ny mätare.

 – Fysiska mätare
Detta är värme, el- eller vattenmätare som fysiskt finns installerad i byggnaden och som kan kopplas upp till Edge. Det kan ske på flera olika sätt (läs mer om detta här) där den stora fördelen är att du kan samla all din förbrukningsdata i Förbrukningsmodulen inne i Edge för löpande analys, uppföljning och rapportering.

3. Högre upplösning på förbrukningsdata

Nu går vi från månadsvärden till timvärden på förbrukning. Trenden på marknaden är att det blir mer och mer mätning, och att mätningen också blir mer och mer detaljerad. Tidigare har vi presenterat förbrukning av värme, el och vatten i månadsvärden, men i och med denna uppdatering kan vi nu möjliggöra timvärden för all förbrukningsdata, förutsatt att man har uppkopplad utrustning som kan hantera timvärden i sin byggnad. I Förbrukningsmodulen kan du nu alltså välja om du vill se din förbrukningsdata i månads-, dygns-, eller timvärden beroende på hur djupt ner i detalj du behöver analysera.

Förbrukningsdata på timnivå för värme i Förbrukningsmodulen.
Förbrukningsdata på timnivå för värme i Förbrukningsmodulen. Klicka för större bild

– Analys i vald tidsperiod och upplösning
Exempel på avvikelser som du kan tänkas hitta kan vara ökande värme, el eller vattenanvändning. Du kan i efterhand gå tillbaka för att identifiera tidpunkten för en förändring (t ex. en vattenläcka), eller för uppföljning av effekten på värme, el eller vatten i en byggnad där du genomfört en åtgärd, som till exempel installation av snålspolande kranar eller närvarostyrd belysning.

– Stöd för direktuppkoppling av fysiska mätare
Det blir nu möjligt att nyttja mätdata från direktuppkopplade fysiska mätare, direkt via Sense infrastrukturen. Det innebär att du som kund slipper att läsa av mätare manuellt och det blir enklare att sammanställa mycket data för att möjliggöra analys och felsökning. Detta görs vanligtvis genom uppkoppling av supporterade mätare eller via API.

-”I och med möjligheten att ta in mer detaljerade mätdata så introducerar vi verktyg som möjliggör för våra användare att analysera data utifrån mediatyp, tidsperiod och upplösning. Det gör det enklare för våra kunder att identifiera avvikelser och trender och att ta datadrivna beslut rörande sina byggnader, säger Stefan Berglund, Certifierad Energiexpert på Egain.

4. Användarvänlighet (UX)

Genom att nu använda samma gränssnitt för värme, el, vatten skapar vi ett mer naturligt och lättarbetat användarflöde där vi även adderar mer intuitiva inslag i form av dragfunktionen vilket gör plattformen mer levande.

– Ny Totalflik
I Totalfliken kan du se en övergripande bild över en byggnads totala förbrukning för alla medier, där energi visas i ett diagram, och vatten i ett annat. Totalfliken är omarbetad för att bli tydligare och lättare att jobba med men också för att ge en bra översikt på all förbrukningsdata oavsett slag.

– Ny dragfunktion
Trendgraferna har fått en funktion som gör det möjligt att mer intuitivt välja och analysera olika tidsperioder genom en drag-funktion i graferna där du på ett användarvänligt sätt enkelt kan dra i grafer för att titta på olika perioder.

– Byggnadsåtgärder
Med byggnadsåtgärder kan du nu lägga in notiser och anteckningar direkt i förbrukningsdiagrammet i samtliga energislag. Detta var tidigare endast möjligt att göra för värme. Denna förbättring är för att möjliggöra uppföljning av alla typer av byggnadsåtgärder på alla energityper värme, el och vatten.

Om du har några frågor kring uppdateringen eller kring de nya funktionerna, tveka inte att höra av dig till oss via knappen nedan så hjälper vi gärna till.

Kontakta oss!

Dela:

Ja, jag vill ha en demo!

Kul att du är intresserad av att boka en demo tillsammans med en av våra experter. Vänligen fyll i formuläret så hör vi av oss!

 

Ja, jag vill ha en demo!

Kul att du är intresserad av att boka en demo tillsammans med en av våra experter. Vänligen fyll i formuläret så hör vi av oss!

 

Kontakta oss

Är du nyfiken på Egain och våra lösningar? Vi är glada att svara på dina frågor och kanske överraska dig lite.

Egain Sweden AB
Faktorvägen 9
SE-434 37 Kungsbacka
Sweden

+46 300 745 40
info.se@egain.io

Är du kund och behöver support? Kontakta oss då på nedan mailadress, eller via formuläret nedan. Tack!
support@egain.io