Pressrelease november 5, 2020

Svensk AI-kompetens skall fokusera på energieffektiva och hållbara städer i EUs Horizon 2020 projekt RESPONSE.

RESPONSE finansieras av EU-kommissionens program Horizon 2020 och är ett 60-månadersprojekt som syftar till att skapa en strategisk vision för Smart Cities Energy Transition: Klimatneutrala städer fram till 2050. Projektet bygger på intelligenta, integrerade och sammankopplade energisystem i kombination med efterfrågestyrd stadsinfrastruktur, styrningsmodeller och tjänster som främjar hållbar energianvändning. Projektets övergripande fokus är att skapa hållbara och säkra städer, samtidigt som livskvaliteten höjs och klimatförändringarnas effekter minskas.

I RESPONSE ska Åbo demonstrera 10 integrerade lösningar, som ska implementeras i Positiva energidistriktet (PED) i Studentbyområdet. Dessa inkluderar olika innovativa tekniker och verktyg som syftar till att omvandla befintliga och nya byggnadsbestånd, utfasning av fossila bränslen i elnätet och fjärrvärme-och kylsystem, föreslå flexibilitet och strategier lagring för att optimera energiflöden och minska nätet stress. Vidare testas ytterligare metoder för att koppla samman befintliga data och informationsplattformar för att möjliggöra digitalisering av tjänster, där man integrerar även smart e-Mobility för att främja utfasningen av fossila bränslen inom mobilitetssektorn. Sist men inte minst kommer de tillämpade tvärvetenskapliga engagemangs- och medskapandemetoderna att sätta medborgarna och intressenterna i spetsen för att forma Åbos utveckling som en smart, motståndskraftig och säker stad. Utifrån en framgångsrik lotsning av lösningarna kommer en replikeringsfärdplan att utvecklas för områden inom Science Park Itäharju och Runosmäki, samt 2050 års Bold City Vision för Den smarta staden Åbo.

Egain Group deltar i Horizon 2020
Mitra Hajigholi och Jon Åkerström leder Egains arbete inom RESPONSE

Egain Group deltar i Horizon 2020-projektet, RESPONSE, för att utveckla energieffektiva och hållbara städer.

Egain kommer att bidra med djup kunskap inom plattform, dataanalys och energianvändning. Inom ramen för RESPONSE kommer vi i första hand att utveckla IoT- och rapporteringsplattformen och använda Artificiell Intelligens för cybersäkerhet och energioptimering.

”RESPONS är ett riktigt spännande och kul EU projekt på många sätt. Det är ett av de största och mest ambitiösa klimatprojekten som finns idag. Åbo stad har som mål att bli klimatneutrala 2029, och positiva därefter! I RESPONS kommer Egain att samarbeta med ledande samarbetspartners i EU. De kommande 5 åren kommer vi att utveckla flertalet innovativa och avancerade tekniska lösningar inom IOT, avancerad dataanalys och IT-säkerhet. Men det slutar inte där, vår lösning kommer att replikeras och användas vidare av andra städer inom EU där vi kan både bidra med och utveckla Egains AI. Det känns bra i hjärtat att veta att Egains arbete kommer att bidra till uthålliga, hållbara och trygga städer som ökar människors livskvalitet.”, kommenterar Mitra Hajigholi, Data scientist och machine learning engineer på Egain och projektkoordinator för RESPONS.

Det övergripande konsortiet av RESPONSE leds av EIFER – European Institute for Energy Research, Tyskland, tekniskt understödd av CERTH – Centre for Research and Technology Hellas, Grekland, och består av totalt 53 partners.

Det lokala ekosystemet leds av Åbo stad och består av 18 samarbetspartners. Ekosystemet omfattar flera stadsanknutna organisationer (Åbo Energia, Åbo stadsdata, Åbo Studentbystiftelse, Åbo högskolan för tillämpad vetenskap), nationella forskningsinstitutioner (VTT, Åbo universitet och Meteorologiska institutet) och föregångare till innovativa teknikleverantörer både från Finland (Solar Finland, Oilon, Sähkö-Jokinen, HögforsGST, Elisa, ELCON Solutions, HR-Ikkunat Ruhkala) och utomlands (Egain, FerroAmp och SunAmp).

Projektet inleddes den 1 oktober 2020 och det officiella startmötet ägde rum den 3 och 4 november.

För mer information, kontakta:
Jon Åkerström, CTO, Egain Group, jon.akerstrom@egain.io, +46 768 853 502
David Goujon, Project Coordinator, EIFER – European Institute for Energy Research, david.goujon@eifer.org
Tanvir Singh Badwal, SPI – Sociedade Portuguesa de Inovação, Communication, Dissemination and Exploitation, tanvirsingh@spi.pt
Olena Zinchuk, Administrative Site Manager, City of Turku – Project Development Unit, olena.zinchuk@turku.fi
Mikko Virtanen, Technical Site Manager, VTT – Technical Research Centre of Finland, E-mail: mikko.virtanen@vtt.fi

Om Egain
Egain är ett ledande teknik SaaS-företag inom digital styrning och energioptimering av bostads- och myndighetsbyggnader. Företaget utvecklar IoT-lösningar, mobilappar och AI-baserad programvara som visualiserar byggmöjligheter och optimerar energiförbrukningen som leder till lägre energiförbrukning, förbättrade byggnaders miljöavtryck, optimerad boendekomfort och, ökade fastighetsvärderingar. Egain grundades 2003 med HQ i Kungsbacka, Sverige, och ägs idag av Summa Equity. Med kontor i fem europeiska länder, egain är för närvarande betjänar mer än 5.000 byggnader och 300.000 lägenheter i 11 länder.

Dela:

Ja, jag vill ha en demo!

Kul att du är intresserad av att boka en demo tillsammans med en av våra experter. Vänligen fyll i formuläret så hör vi av oss!

 

Ja, jag vill ha en demo!

Kul att du är intresserad av att boka en demo tillsammans med en av våra experter. Vänligen fyll i formuläret så hör vi av oss!

 

Kontakta oss

Är du nyfiken på Egain och våra lösningar? Vi är glada att svara på dina frågor och kanske överraska dig lite.

Egain Sweden AB
Faktorvägen 9
SE-434 37 Kungsbacka
Sweden

+46 300 745 40
info.se@egain.io

Är du kund och behöver support? Kontakta oss då på nedan mailadress, eller via formuläret nedan. Tack!
support@egain.io