Produktnyhet september 15, 2020

Sätt tydliga energimål för dina fastigheter och arbeta proaktivt och strukturerat för att nå dem

Vi är glada över att nu lansera det senaste resultatet av vårt utvecklingsarbete – Energy Target! Ett ovärderligt verktyg för dig som vill planera, utvärdera och analysera vilka åtgärder som tar dig till dina miljö- och energisparmål. Funktionen ger dig en hjälp på vägen både för specifika byggnader och även sett till hela ditt bestånd.

Fastigheter är en del av lösningen – inte problemet.
I Europa, där byggnader står för drygt 40% av energianvändning och 36% av växthusutsläppen finns en stor förbättringspotential. EU gjorde en analys och kom fram till att 75% av alla byggnader är energiineffektiva. Därför är energieffektivisering prioriterad hos så gott som alla fastighetsägare, vilket också ligger linje med energidirektivet för att nå ett mer hållbart samhälle. Effektivisering av fastigheter får därför både en stor, men också direkt, effekt. Dessutom höjer det värdet på byggnaden vilket gör att även kostsamma investeringar kan bli lönsamma.

I de önskemål vi fått från våra kunder har det tydligt framstått att många saknar ett enkelt och tydligt planerings- och uppföljningsverktyg som används i den dagliga driften, för att stötta arbetet med planering av åtgärder och målsättningar kopplat till de byggnader man sköter om.

Ett vanligt förfarande är att åtgärder prioriteras i de byggnader man får mest nytta av de investerade pengarna och allt fokus läggs på de prioriterade byggnaderna. Då är det lätt att tappa fokuset på övriga byggnader. Det är just för detta ändamål ”Energy Target” och ”Energy Actions” har skapats.

Energy Target släpps nu som en tilläggstjänst i Egain Edge.

Se gärna vårt inspelade webinarie om Energy Target där Stefan Berglund, Certifierad Energiexpert som vart med och tagit fram verktyget, går igenom tekniken och dess funktionalitet, 7 minuter.

Så funkar det
För att komma igång med planeringsverktyget Energy Target bestämmer användaren först en referensnivå så att han eller hon vet var ifrån vi börjar ifrån på varje byggnad. Vanligtvis väljs energianvändningen för ett specifikt referensår på respektive byggnad. Därefter sätts ett mål som representerar dit vi ska med just denna byggnad. En viktig insikt är att man inte kan jobba med alla byggnader samtidigt utan prioritera vissa byggnader så att vi totalt på hela fastighetsbeståndet når uppsatta mål.

Allt eftersom målen planeras in på byggnaderna summeras det upp på varje nivå så att det slutligen synliggörs vad åtgärderna ger för påverkan för hela byggnadsbeståndet. Som användare väljer du sedan lämpliga åtgärder byggnad för byggnad. Detta görs lämpligtvis gemensamt av den med ett övergripande energiansvar och de som jobbar på ett specifikt område och har bra kännedom om byggnaderna där.

Med den andra delen av tilläggstjänsten, kallad ”Energy Actions” är det enkelt för dig som teknisk chef eller energiansvarig att planera vad olika energiåtgärder innebär i minskad energianvändning och vilken storlek på investering som krävs. Alla bakomliggande siffror är hämtade från BEBO:s rapport Rekorderlig Renovering och är således schablonmässiga och helt objektiva vilket gör det lätt att planera olika åtgärder och lägga en plan för att nå era mål.

Vi har en tuff utmaning framför oss att energioptimera våra byggnader. Målet i EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda är att till 2050 halvera energianvändningen från 1995 års nivå.

Verkligheten är att 95% av alla energiineffektiva byggnader vi ser idag kommer finnas kvar år 2050. Därför kommer det krävas mycket åtgärder och stora investeringar i dessa byggnader, med det är också viktigt att ha ett verktyg till hands som ser till att de förblir optimerade, och det är ju detta som är syftet med Energy Target. På Egain är vi fast beslutna om att göra det vi kan, för att bekämpa en av vår tids svåraste utmaningar – klimatkrisen. Det gör vi genom att tillhandahålla produkter och tjänster som underlättar för våra kunder att blir framgångsrika i sitt miljö- och energiarbete.

Lär dig mer om Energy Target

Dela:

Ja, jag vill ha en demo!

Kul att du är intresserad av att boka en demo tillsammans med en av våra experter. Vänligen fyll i formuläret så hör vi av oss!

 

Ja, jag vill ha en demo!

Kul att du är intresserad av att boka en demo tillsammans med en av våra experter. Vänligen fyll i formuläret så hör vi av oss!

 

Kontakta oss

Är du nyfiken på Egain och våra lösningar? Vi är glada att svara på dina frågor och kanske överraska dig lite.

Egain Sweden AB
Faktorvägen 9
SE-434 37 Kungsbacka
Sweden

+46 300 745 40
info.se@egain.io

Är du kund och behöver support? Kontakta oss då på nedan mailadress, eller via formuläret nedan. Tack!
support@egain.io