Intervju juni 21, 2021

Öppna och skalbara lösningar möjliggör framtidens proptechplattform när Web Port och Egain samarbetar

Öppna och skalbara proptech-lösningar möjliggör framtidens proptechplattform när Web Port och Egain samarbetar.
Jon Åkerström, CTO på Egain och CPO på Kiona

Efter en sammanslagning mellan IWMAC och Egain i början av mars har den nya koncernen, Kiona, med verksamhet i åtta länder, påbörjat sin resa mot att bli Europas främsta proptechföretag. Strategin går ut på att både växa organiskt och genom att förvärva fler bolag med kompletterande produkter som ger ökat kundvärde. Och i början av maj köptes Moldeo, som utvecklat produkten Web Port.

Jon Åkerström, CTO på Egain Group och CPO på Kiona och ansvarig för produkternas långsiktiga strategi inom den nya koncernen Kiona har vart med i hela processen kring förvärvet av Moldeo och han berättar att det finns många fördelar med att Web Port nu adderas till den nya företagsgruppen, inte minst för kunderna på båda sidor.

Resultatet är att man nu kan erbjuda både nya och befintliga kunder en helt sömlös plattform som öppnar upp för att få kontroll över hela fastighetsbeståndet, oavsett vilken teknik som finns sedan tidigare.

Flexibelt och skalbart

Som slutkund kommer man att kunna köpa hela eller valda delar av systemet utifrån ens egna behov eller förutsättningar. Antingen kan man välja att endast köpa Web Port som en stand alone-lösning precis som tidigare, eller att samköra systemen för att uppnå en plattform där man sömlöst jobbar med allt från smarta analyser och automatiserad energioptimering på portfolionivå ned till den mest tekniskt operativa nivån i en fastighet. Jon Åkerström menar att fastighetsägare, förvaltare, tekniker, digitaliseringsansvariga kommer få fler möjligheter än de redan har idag.

-”Nu kan vi erbjuda mer öppna och skalbara sätt att optimera. Dessutom kommer vi med gemensamma utvecklingsinsatser mellan bolagen att kunna samla in mer data och därmed utveckla nya smarta lösningar som vi kan erbjuda kunder och samarbetspartners”, säger han.

Efter sammanslagningen av Egain, IWMAC, Moldeo och Cebyc och bildandet av Kiona Group har bolagen tillsammans 35 000 fastigheter som på sikt kan erbjudas en helhetslösning.

-”Om vi kan optimera alla dessa fastigheter kommer det snabbt att ge en positiv klimateffekt säger Jon. Varje procent ger en stor besparing”.

Öppet och oberoende

Eftersom Web Port inte är leverantörslåst öppnar det upp för fastighetsägare att få total kontroll på hela fastighetsbeståndet oberoende av vilken hårdvara som finns där idag. Det gör också att Kiona kommer att kunna bredda sitt erbjudande och även attrahera nya kunder och samarbetspartners på marknaden.

-”Styr- och reglerföretag, utvecklare och systemintegratörer kan använda och anropa systemet via API och bygga smarta lösningar utan att behöva börja från början och utan leverantörsinlåsning. Utöver att erbjuda slutkundslösningar öppnar vi nu tillsammans med Web Port upp för andra parter att nyttja funktioner och system från alla bolagen. Ju fler som kopplar upp sig mot och använder produkten, desto större chans att vi uppnår hållbarhetsmålen”, menar Jon.

Web Port skalar från HMI till SCADA med en bred uppsättning funktioner som balanserar användarvänlighet och flexibilitet. Genom partnernätverket som täcker större delen av Sverige har 4 000 installationer levererats. En Web Port-lösning sträcker sig från ett enda system till tusentals anslutna styrenheter som gör att du kan fjärrstyra och genomföra tekniska justeringar via driftbilder av din byggnad oavsett vilken teknik som finns i fastigheten.

Som exempel kan Egain Edge och Web Port samköras, och bildar på så sätt en hårdvaruoberoende mjukvaruplattform som gör det möjligt att analysera, styra och monitorera fastigheten. Om det exempelvis skulle vara obalans i värmesystemet kan man med Web Port ändra och justera inställningen på utrustningen utan att behöva vara på plats fysiskt.

Via Web Port samlas data in till Edge där den analyseras, optimeras och styrs via AI. Det gör det möjligt för fastighetsägare som har flera byggnader med olika tekniska lösningar att ändå få kontroll och kunna energioptimera hela beståndet centralt.

-”Det finns många synergieffekter. Till exempel så finns nu möjlighet som Web Port-användare att automatiskt överstyra Web Port och helt mjukvarumässigt koppla på den smarta AI-baserade styralgoritmen från Edge på sitt värmesystem. Då möjliggörs en software only-lösning för kunder som redan använder Web Port men som vill ha en mer holistisk lösning. Genom en enkel knapptryckning kommer man åt olika sensorer och kan energioptimera värmesystemet och uppnå det bästa inomhusklimatet, utan att behöva installera någon ny hårdvara. Det skapar ett smart samspel mellan både produkter och olika yrkesroller i en och samma plattform”, fortsätter Jon.

Kapa effekttopparna i den smarta staden

Jon med många andra ser att den smarta staden och utvecklingen i samhället bland annat genom ett ökat användande av laddstolpar för elbilar eller installationer av bergvärmepumpar snabbar på elektrifieringen, vilket kan skapa ”stress” på elnätet och kan bidra till både effektbrist och högre kostnader i form av effekttoppar.

-”Det gäller att kunna mäta och analysera data för att förebygga effekttoppar men också för att veta när du ska köpa respektive använda den el och fjärrvärme som används i en byggnad. Eftersom priserna på el och fjärrvärme får alltmer komplexa tariffmodeller för att motverka problemet kan insamlad data hjälpa till att spara både pengar och miljö”, fortsätter han.

Men det är inte bara fastighetsbolag som har nytta av att kunna analysera och optimera energiförbrukningen.

-”Redan idag har vi flera energibolag som kunder och vi ser att det kommer att bli ännu fler. Vi måste samverka för att få ner kostnaden både för slutkund och energibolag genom en mer förutsägbar produktion och nätlast”, menar Jon.

Kiona har som mål är att bidra till klimatmålen genom att energioptimera byggnader som står för omkring 36 procent av koldioxidutsläppen.

-”Idag är det stor uppmärksamhet på nya byggnader . Därför handlar mer om att ta hand om, och optimera det befintliga beståndet som kommer att vara kvar i 40 – 50 år till. Det kommer att vara avgörande för att nå målen”, avslutar Jon

Om Kiona
Kiona är ett ledande SaaS-företag med visionen att göra en stor insats i kampen mot klimatförändringarna genom att erbjuda den smartaste och mest kostnadseffektiva proptech-plattformen på marknaden. Företaget gör det möjligt för fastighetsägare och andra intressenter att uppnå sina finansiella och hållbarhetsmål genom digitalisering av nya och gamla byggnader och deras system för uppvärmning, kylning, ventilation och kylning. Med kontor i sju länder och 136 kollegor kopplar Kiona för närvarande upp över 33 000 kommersiella, industriella, bostads- och offentliga byggnader och 3 000 livsmedelsbutiker i Europa. Genom en innovativ plattform som övervakar, kontrollerar och optimerar både energianvändning och organisationer kan Europas befintliga byggnader nu bli en del av lösningen för framtiden.

Lär dig mer om Kiona

 

Dela:

Ja, jag vill ha en demo!

Kul att du är intresserad av att boka en demo tillsammans med en av våra experter. Vänligen fyll i formuläret så hör vi av oss!

 

Ja, jag vill ha en demo!

Kul att du är intresserad av att boka en demo tillsammans med en av våra experter. Vänligen fyll i formuläret så hör vi av oss!

 

Kontakta oss

Är du nyfiken på Egain och våra lösningar? Vi är glada att svara på dina frågor och kanske överraska dig lite.

Egain Sweden AB
Faktorvägen 9
SE-434 37 Kungsbacka
Sweden

+46 300 745 40
info.se@egain.io

Är du kund och behöver support? Kontakta oss då på nedan mailadress, eller via formuläret nedan. Tack!
support@egain.io