Produktlansering december 1, 2021

Nu är Edge Insights här!

Klicka för en större bild

Analys- och rapportverktyget Edge Insights

Edge Insights är ett helt nytt analys- och rapportverktyg som är tillgänglig för alla som använder Edge. Den nya plattformen kombinerar data från flera källor i Edge för att sedan analysera och sammanställa informationen i tydliga och användarvänliga dashboards och rapporter. Insights hjälper dig att jämföra, analysera och förstå byggnader, områden eller hela bestånd och enkelt dela insikter och information mellan dig själv, dina kollegor och resten av din organisation.

Edge Insights bygger på Microsofts Business Intelligence-plattform Power BI och ger dig helt nya möjligheter till datadrivna insikter som du kan använda för att förbättra arbetet med dina byggnader i hela din organisation. Detta nya och mer intelligenta rapportverktyget ger dig de viktiga insikter om era byggnader som du behöver för att kunna arbeta mer proaktivt och datadrivet.

”Edge Insights är ett tidigt resultat av vår satsning på Business Intelligence där vi nu börjar skörda frukterna i form av nya värdeskapande funktioner som hjälper fastighetsägare att fatta korrekta, välgrundade och datadrivna beslut rörande sina fastigheter”, säger Christofer Kedborn Olsson, Head of Development på Egain Group.

Två standardrapporter är från en början tillgängliga

I denna lansering kommer det från början att finnas två standardrapporter tillgängliga för alla användare – Konsumtionsrapporten och Förvaltarrapporten. Framöver kommer det tillkomma fler rapporter av olika slag och det är från början också möjligt att beställa skräddarsydda rapporter enligt dina egna specifikationer. Har du idéer om vilken samling byggnadsdata som din perfekta rapport består av, vill vi gärna ta del av dina tankar.

  1. Konsumtionsrapporten – ”En sammanställning av medieförbrukning på både portfölj- och fastighetsnivå”

    Klicka för en större bild

I Konsumtionsrapporten kan du följa din förbrukning av värme, el och vatten. I den här rapporten får du en förståelse för din energi- och vattenförbrukning jämfört med tidigare år men också följa trenderna. Du kan gruppera byggnader, områden, städer för att till exempel följa upp resultatet av genomförda investeringar i olika projekt som syftar till att påverka någon typ av förbrukning.

Konsumtionsrapporten handlar helt enkelt om att underlätta för dig att få kontroll över olika typer av förbrukningar och mediekonsumtion i ert fastighetsbestånd.

Konsumtionsrapporten finns i syfte att kunna presentera överskådliga data och analyser rörande fastighetsbestånds eller enskilda fastigheters medieförbrukning över tid. Insikter som du kan tänkas få i denna rapport är till exempel att hitta avvikande vattenförbrukning på en specifik ort eller förhöjd elförbrukning i en specifik fastighet. Detta är naturligtvis viktigt i syfte att motverka ökade förbrukningar eller att tidigt identifiera fel som exempelvis vattenläckor eller felaktiga inställningar.

Att jämföra och analysera förbrukningsdata över tid är viktigt i syfte att ha koll på sina förbrukningar så de inte går åt fel håll, men ofta finns det också mål uppsatta för respektive förbrukningsslag som man vill följa upp för att säkerställa att man gör rätt insatser i sitt bestånd eller enskilda fastigheter.

Ladda ner en exempelrapport här!

  1. Förvaltarrapporten – ”Snabb analys och tydliga nyckeltal för dina fastigheter”

    Klicka för en större bild

I Förvaltarrapporten har vi samlat en mängd olika nyckeltal kopplat till enskilda fastigheter, delar, eller hela fastighetsbestånd. Här kan du jämföra nyckeltal rörande till exempel inomhusklimat, energiförbrukning eller miljöpåverkan både över tid, och/eller mellan olika delar och urval av byggnader i ditt bestånd. Vill du till exempel jämföra hur väl inomhusklimatet håller sig inom ett satt intervall i dina fastigheter i Göteborg jämfört med dina fastigheter i Stockholm, då gör du detta i Förvaltarrapporten.

Förvaltarrapportens syfte är att skapa värdefulla insikter och underlag för prioritering och beslut i din organisation. Vart bör ni lägga krutet på att säkerställa inomhusklimatet, och vilka delar av er organisation kan satsa mer på energioptimeringen? Detta är exempel på insikter du kan få genom denna rapport som hjälper dig att förvalta dina fastigheter på ett framgångsrikt sätt.

Detta är en viktig del i det löpande analysarbetet och viktigt både för lokala tekniker och förvaltare på plats och för personer i en ledningsgrupp med ansvar för att förvalta ett bestånd så bra som möjligt gällande alla aspekter kopplat till er verksamhet som exempelvis energiförbrukning, inomhusklimat och nyckeltal. Att basera beslut kring rätt investeringar i ett fastighetsbestånd har aldrig varit viktigare, och inte heller vikten av att dessa beslut görs baserat på data, inte på gissningar.

Ladda ner en exempelrapport här!

Få en genomgång på 3 minuter av Mitra Hajigholi, Machine Learning & Data Scientist på Egain och projektledare för Edge Insights som förklarar grunderna i den nya analys- och rapporteringsmodulen.

Ta ditt arbete till nästa nivå

Med Edge Insights har du möjlighet att exportera och dela rapporter med andra i organisationen. Detta sparar tid för rapportering, dataextraktion och datatolkning. Genom att göra delningen av information enklare och effektivare tillåter organisationer att eliminera överflödiga uppgifter, vilket gör att de anställda kan fokusera på sitt arbete istället för på att bearbeta data.

-”Ett stort problem i alla organisationer idag är att när rapporter ska sammanställas av olika avdelningar är uppgifterna utsatta för mänskliga fel och riskerar att bli inaktuella innan de ens har lämnats in för granskning. Edge Insights kommer att ge Edge-användare tillgång till korrekta och säkerställda data när de behöver det, dessutom på olika sätt, bland annat genom rapporter och visuella instrumentpaneler. Det kommer göra det enkelt och smidigt att dela med sig av kunskap om ditt fastighetsbestånd i din organisation direkt när det behövs, säger Mitra Hajigholi, Data Scientist och Machine Learning Specialist på Egain Group.

Fatta korrekta, välgrundade och datadrivna beslut om era fastigheter

En av de främsta anledningarna till att fastighetsföretag investerar tid, pengar och arbete i data, analys och rapportering är att det ger dem en större förmåga att observera och analysera aktuella trender i byggnadsbeståndet för att få insikter om byggnader eller portföljer.

Med Edge Insights får du tillgång till ett verktyg för att förstå hur dina byggnader presterar. Du kan sedan använda denna information för att förbättra både prestandan för din byggnad och portfölj som helhet samt för att förbättra dina hyresgästers tillfredsställelse så att deras förväntningar och behov uppfylls. Som ett resultat av detta kan du förbättra din organisations resultat.

Edge Insights hjälper professionella användare att fatta korrekta, välgrundade och datadrivna beslut om sina fastigheter.

Och det är bara början. Vi kommer att fortsätta investera i nästa generation av Edge för att hjälpa dig att växa och öka avkastningen på din investering på lång sikt. Detta är ett gyllene tillfälle att lägga den digitala grund som ditt företag behöver inför framtiden.

Logga in i Edge och kom igång direkt!

 

Läs mer:
Hjärnorna bakom algoritmerna som bidrar till energieffektivitet

Dela:

Ja, jag vill ha en demo!

Kul att du är intresserad av att boka en demo tillsammans med en av våra experter. Vänligen fyll i formuläret så hör vi av oss!

 

Ja, jag vill ha en demo!

Kul att du är intresserad av att boka en demo tillsammans med en av våra experter. Vänligen fyll i formuläret så hör vi av oss!

 

Kontakta oss

Är du nyfiken på Egain och våra lösningar? Vi är glada att svara på dina frågor och kanske överraska dig lite.

Egain Sweden AB
Faktorvägen 9
SE-434 37 Kungsbacka
Sweden

+46 300 745 40
info.se@egain.io

Är du kund och behöver support? Kontakta oss då på nedan mailadress, eller via formuläret nedan. Tack!
support@egain.io