Pressrelease september 27, 2021

Mälarenergi i samverkansprojekt med Egain kring digitalisering av energianvändning och Fjärrvärme 2.0 i Västerås Kommun.

Foto: Mälarenergi AB

Egain som är en del av proptechkoncernen Kiona och en ledande leverantör av mervärdessystem för drift- och energioptimering, och energibolaget i Västerås Kommun, Mälarenergi AB startar nu ett samarbetsprojekt med fokus på att testa koncept som bidrar till en effektiv energianvändning, och tjänsteutveckling. Målsättningarna inom projektet är att skapa uppkopplade och energieffektiva bostadsfastigheter i Västerås Kommun genom att applicera digitala system för energioptimering och effektbalansering som ligger i linje med Mälarenergis arbete kring utveckling av Fjärrvärme 2.0.

Mälarenergi AB, som ägs till 100 % av Västerås Stad har på ledningsnivå beslutat att genomföra ett större utvecklingsprojekt varje år. I år ligger fokus i utvecklingsprojektet på gemensam digitalisering och energianvändning i kommunens flerbostadsfastigheter och syftar till att hitta lösningar som bidrar till en effektivare energianvändning, digitalisering för att skapa mervärden både för kommunens fastigheter och Mälarenergi samt för kommunens invånare.

Joacim Sundqvist, Energistrateg på Mälarenergi

Inom projektet kommer Egain att leverera proaktiv och smart drift- och energioptimering med hjälp av sin tjänst Edge till flera av kommunens fastigheter. Den AI-baserade optimeringen kompletteras med IoT-teknik i form av sensorer för mätning av inomhusklimat och systemtemperaturer. Dessutom kommer funktion för effektbalansering aktiveras, där förutseende algoritmer ser till att kapa toppar i fjärrvärmedistributionen under årets riktigt kalla dygn, för att på så vis erbjuda en möjlighet för Mälarenergi att balansera sin leverans av fjärrvärme ut till fastigheterna vilket innebär miljö- och kapacitetsmässiga fördelar för Mälarenergi. En viktig aspekt inom Mälarenergis arbete kring Fjärrvärme 2.0

Joacim Sundqvist, Energistrateg på Mälarenergi berättar:
-”För oss på Mälarenergi har vi satt upp ett projekt som vi kallar Fjärrvärme 2.0 som handlar om hur vi vill att framtidens Mälarenergi skall ha för roll i samhället. Vi tror att det handlar om fler saker än att enbart leverera energi och vi vill komma närmare våra slutkunder och de fastigheter som vi levererar energi till. Vägen dit går genom digitalisering med smarta system och verktyg för optimerad energianvändning i stor skala. Vi är glada över att kunna starta detta samarbete tillsammans med Egain som kommer ge oss ökade förutsättningar att utveckla vår verksamhet och i förlängningen bidra till den smarta staden. Trots att Mälarenergi inte längre använder fossila bränslen i energiproduktionen så är det viktigt att minska spetseffekt i systemet. Minskar vi spetseffekten kan vi öka vår kraftvärmeproduktion.”

Förutom att leverera sin proaktiva AI-baserade styralgoritm för energioptimering kommer Egain även att koppla på sin funktion för effektstyrning, Peak Control, som går ut på att förutse när effekttoppar kommer uppstå i fjärrvärmenätet, framför allt under riktigt kalla dygn under vinterhalvåret. Genom att utnyttja AI och miljontals datapunkter kan vi förutse när en effekttopp kommer ske, och funktionen kan då arbeta proaktivt och förse en byggnad med energi före- och efter de kallaste timmarna för att på så vis säkerställa minimal påverkan på inomhusklimatet och samtidigt hjälpa till att balansera nätet.

-”Vi är glada över att kunna bistå Mälarenergi i deras digitaliseringsarbete inom ramen för Fjärrvärme 2.0. Fördelarna med att arbeta med att kapa effekttoppar många, både för energibolaget och fastighetsägaren och inte minst på samhällsnivå där effekttoppar idag kan medföra att energibolag tvingas använda dyr, och i vissa fall även fossila värmekällor på spetsen för att täcka behovet i staden under riktigt kalla dygn. Detta är något som kan undvikas med stora miljövinster som en positiv effekt, om vi med hjälp av digitala verktyg och system kan bidra till att motverka att effekttoppar uppstår vilket rimmar bra med Mälarenergis arbete kring Fjärrvärme 2.0, säger Martin Eksberg, Head of Business Sverige på Egain Group.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Martin Eksberg, Head of Business Sverige, Egain Group, 073 20 74 540, martin.eksberg@egain.io
Joacim Sundqvist, Energistrateg Mälarenergi AB, 073 94 05 353, joacim.sundqvist@malarenergi.se

Om Egain Group
Egain är ett ledande SaaS-teknikbolag inom digital styrning och energioptimering av bostäder och offentliga byggnader. Företaget utvecklar IoT-lösningar, mobilappar och AI-baserad programvara som visualiserar byggnadsmöjligheter och optimerar energiförbrukningen, vilket leder till lägre energiförbrukning, förbättrar byggnaders miljöpåverkan, optimerad boendekomfort och ökad fastighetsvärdering. Egain grundades 2003 med huvudkontor i Kungsbacka, Sverige. Med kontor i sex europeiska länder betjänar Egain för närvarande mer än 5 000 byggnader och 300 000 lägenheter i 11 länder. www.egain.io

Egain är sedan Mars 2021 en del i nybildade Kiona Group tillsammans med IWMAC A/S, Cebyc A/S och Moldeo AB(Web Port)

Om Kiona
Kiona är ett ledande SaaS-företag med visionen att göra en stor insats i kampen mot klimatförändringarna genom att erbjuda den smartaste och mest kostnadseffektiva proptech-plattformen på marknaden. Företaget gör det möjligt för fastighetsägare och andra intressenter att uppnå sina finansiella och hållbarhetsmål genom digitalisering av nya och gamla byggnader och deras system för uppvärmning, kylning, ventilation och kylning. Med kontor i sju länder och 136 kollegor kopplar Kiona för närvarande upp över 33 000 kommersiella, industriella, bostads- och offentliga byggnader och 3 000 livsmedelsbutiker i Europa. Genom en innovativ plattform som övervakar, kontrollerar och optimerar både energianvändning och organisationer kan Europas befintliga byggnader nu bli en del av lösningen för framtiden. www.kiona.com

Foto: Mälarenergi AB

 

Egain Edge – Mervärdesplattform för drift- och energioptimering

Dela:

Ja, jag vill ha en demo!

Kul att du är intresserad av att boka en demo tillsammans med en av våra experter. Vänligen fyll i formuläret så hör vi av oss!

 

Ja, jag vill ha en demo!

Kul att du är intresserad av att boka en demo tillsammans med en av våra experter. Vänligen fyll i formuläret så hör vi av oss!

 

Kontakta oss

Är du nyfiken på Egain och våra lösningar? Vi är glada att svara på dina frågor och kanske överraska dig lite.

Egain Sweden AB
Faktorvägen 9
SE-434 37 Kungsbacka
Sweden

+46 300 745 40
info.se@egain.io

Är du kund och behöver support? Kontakta oss då på nedan mailadress, eller via formuläret nedan. Tack!
support@egain.io