Nyheter november 11, 2021

Har du funktioner, hårdvara eller tjänster i dina fastigheter som är EdgeReady?


Öppna, flexibla och oberoende system är en nyckel för fastighetsbranschen att skapa långsiktiga och hållbara lösningar för att öka digitaliseringen i branschen. Vi har länge arbetat med att integrera till andra leverantörer och vi har numera ett flertal standardintegrationer med olika företag på marknaden som erbjuder allt från uppkopplade vattenmätare till trådlösa innegivare av olika fabrikat eller andra typer av byggnadstekniska system.

En förutsättning för att detta skall fungera är att det finns ett öppet API som det går att anropa eller standardiserad kommunikation. Dessa standardintegrationer innebär att grundjobbet kring att sätta upp integrationerna mellan Edge och tredje part redan är gjort, vilket gör det ännu mer effektivt att integrera specifika fastigheter och de system eller hårdvara som redan finns med Edge.

Förutom integrering av 3:e partsprodukter erbjuder vi egenutvecklade produkter bl.a. fabrikatsoberonde uppkoppling av UC, (Edge Hub) samt trådlös inomhusmätning temp/fukt via wMbus (Egain Sense)

Nedan produkter är EdgeReady

 • BKAB – Integration av innegivare via API samt integration av mätare via M-bus och wM-Bus.
 • Brunata – Integration av innegivare via API
 • Diehl – Integration av mätare via M-bus och wM-Bus.
 • EcoGuard – Integration av innegivare via API
 • Egain – Fabrikatsoberoende uppkoppling av UC samt trådlös inomhusmätning
 • Elvaco – Integration av innegivare via API samt integration av mätare via M-bus och wM-Bus.
 • Infometric – Integration av innegivare via API
 • ISTA – Integration av innegivare via SFTP
 • Kamstrup – Integration av mätare via M-bus och wM-Bus.
 • Landis & Gyr – Integration av mätare via M-bus och wM-Bus.
 • Metry – Integration för import av Energistatistik och mätdata via API
 • Netmore – Integration av innegivare via API
 • QT-System – Integration av innegivare via API
 • Smartvatten – Integration för import av mätdata via API
 • Web Port – Integration till SCADA via API

Förutom att integrera med tredje parts produkter kan vi även erbjuda egenutvecklad hårdvara för bland annat direktuppkoppling mot Edge via Edge Hub, trådlös inomhusmätning, uppkoppling av undercentraler eller insamling av data från mätare.

Läs gärna mer om våra IoT-produkter!

En stor fördel för slutkund att arbeta på detta sätt med att integrera mellan olika typer av fastighetssystem eller hårdvara är att du som redan gjort investeringar i hårdvara eller tjänster kan utnyttja dessa igen, fast kanske i andra sammanhang eller situationer för att då få ut än mer värde från den redan gjorda investeringen. Alternativet är att slänga ut och köpa nytt, vilket inte är hållbart alla gånger. Nedan följer mer information om hur vi integrerar mot olika leverantörer och system.

Integrationer till Edge – Hårdvara och mjukvara

Vad finns det då för möjligheter att integrera med Edge? Nedan är en sammanställning över olika typer av integrationer som vi redan gör och som vi säger är EdgeReady. Här finns det alltså redan en standardintegration på plats, och det är väldigt enkelt att koppla samman nedan system och plattformar med Edge i syfte att nyttja datan där.

Kanske kan du också integrera och få ännu mer nytta av det du redan har?

Exempel på olika typer av integrationer som stöds

1.Integration av tredjeparts innegivare

Med våra öppna API kan vi även importera flertalet av marknadens 3:e partsprodukter vad gäller inomhusmätning där vi idag har färdiga integrationslösningar med merparten av leverantörerna på marknaden.

Olika kommunikationsprotokoll och tekniker som används av dessa leverantörer är till exempel LoRaWAN, Narrowband IoT(NB-IoT) och wM-Bus.

2.SCADA

Sedan sammanslagningen med Moldeo AB, företaget bakom SCADA-plattformen Web Port så har vi numera 100% stöd för sömlös integrering till Web Port. Denna lösning stödjer hårdvaruintegration av olika protokoll och nedan finns några exempel på dessa är M-Bus, MODBUS, BACNet och OPC. Som en bonus fungerar samtliga drivrutiner till utrustning som stöds av Web Port med Edge. Läs gärna mer om detta på Web Ports hemsida.

Vi har också stöd att skicka data för styrning till fastigheter som har Web Port, baserat på data som har uppsamlats av Egains egna infrastruktur eller från tredje part. Här kan du t.ex. välja att koppla på Edge AI som är vår smarta styrning helt mjukvarumässigt genom Web Port.

Vill du läsa mer om denna typ av integration så hittar du ett par sådana exempel här, från Rosengård Fastighets AB, AB PiteBo, Bostadsbolaget i Göteborg och KKB Fastigheter AB.

3.Digital insamling av media(värme, el, vatten)

Metry – Egain har under många år samarbetat med Metry för att samla in energistatistik åt våra kunder där Metry står för insamlingen av det lokala energibolagets mätdata. Den uppsatta integrationen innebär sedan att datan förs över till Edge där den visualiseras för kunden.

Hårdvaruintegrationer – När vi integrerar mot hårdvara handlar det ofta om att koppla upp fysiska mätare av olika fabrikat och med olika sätt att kommunicera, som redan finns

Klicka för en större bild

installerat ute i byggnader. Detta sker alltid på uppdrag av kunden i syfte att visualisera och nyttja datan i Edge.

För att integrera med hårdvara från tredje part använder vi ofta egenutvecklad hårdvara där vi kan integrera oavsett fabrikat så länge det följer standard. Det kan exempelvis handa om inomhusklimat eller, energi-, el- eller vattenmätare där integrationen oftast sker genom M-Bus eller wM-Bus för mätare från exempelvis Kamstrup, Elvaco, Diehl, Landis & Gyr med flera.

Exempel på protokoll som används i hårdvara som vi kan integrera med är M-Bus, wM-Bus, BACnet/KNX, LoRa och LoRaWAN.

Smartvatten – Genom integration till företaget Smartvatten har du möjlighet att integrera dina uppkopplade vattenmätare från Smartvatten. Integrationen innebär att du på ett effektivt sätt kan samla in och presentera datan inne i Edge, tillsammans med övrig mediestatistik som exempelvis värme och el. Dessutom kan du få larm när ett vattenläckage uppstår som gör att du snabb kan göra åtgärder för att minimera skador.

Öppet API tillgängligt för alla

Analys- och optimeringsplattformen Edge har alltid haft ett öppet API under ständig utveckling. API:et erbjuder möjligheter att bygga nya tjänster med funktioner i Edge som bas, eller för att integrera med andra system i syfte att möta våra partners behov och efterfrågan till exempel kring att nyttja vissa typer av data på olika plattformar och system.

Ta del av våra öppna API:er här!

Har du hårdvara eller system/plattformar som är EdgeReady och som du är intresserad av att integrera, kontakta oss gärna via nedan knapp så tittar vi gärna på vilka möjligheter som finns.

Jag har produkter som är EdgeReady och vill titta på möjligheter att integrera!

Vidare läsning

”Öppna och skalbara lösningar möjliggör framtidens proptechplattform när Web Port och Egain samarbetar”

”Öppna API:er skapar möjligheter för alla i branschen”

 

Dela:

Ja, jag vill ha en demo!

Kul att du är intresserad av att boka en demo tillsammans med en av våra experter. Vänligen fyll i formuläret så hör vi av oss!

 

Ja, jag vill ha en demo!

Kul att du är intresserad av att boka en demo tillsammans med en av våra experter. Vänligen fyll i formuläret så hör vi av oss!

 

Kontakta oss

Är du nyfiken på Egain och våra lösningar? Vi är glada att svara på dina frågor och kanske överraska dig lite.

Egain Sweden AB
Faktorvägen 9
SE-434 37 Kungsbacka
Sweden

+46 300 745 40
info.se@egain.io

Är du kund och behöver support? Kontakta oss då på nedan mailadress, eller via formuläret nedan. Tack!
support@egain.io