Egain Talks mars 24, 2021

Egain Talks nr 10 – Långsiktigt och målinriktat energiarbete mot målen i Sigtuna

Göran Björklund, Tekniskt Ansvarig på Sigtunahem AB
Göran Björklund, Tekniskt Ansvarig på Sigtunahem AB. Foto: Sigtunahem

SigtunaHem är ett kommunägt bolag i Sigtuna kommun och har ett centralt ansvar för bostadsförsörjningen. Sigtunahem äger och förvaltar ca 4 800 bostadslägenheter med hyresrätt. Man är ett serviceföretag som erbjuder attraktivt boende och verksamheten kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Sigtunahem bidrar till även till samhällsbyggandet genom att skapa nya bostäder för alla, och bygger om med stor valfrihet för att möta olika hyresgästers förväntningar. Företagets vision sammanfattas med orden – Sveriges mest nöjda hyresgäster.

– För Sigtunahem är det viktigt att genom sin verksamhet bidra till ett hållbart samhälle. Därför gick vi under 2019 med i Sveriges Allmännyttas Klimatinitiativ och vi har även fortsatt att fokusera på social hållbarhet, något som är viktigt inte bara för våra hyresgäster utan för hela samhället, säger Göran Björklund, Tekniskt ansvarig på Sigtunahem.

Att arbeta med drift, miljö och energifrågor idag har blivit en mycket mer digital verksamhet än vad det var för 10-15 år sedan, och det tror jag är bra för det tar oss snabbare framåt.
Göran Björklund, Teknikchef på Sigtunahem AB

Göran arbetar som Teknisk ansvarig och samarbetar med driftavdelningen som utför arbeten inom löpande drift, underhåll och reparationer av AB Sigtunahems ca 90 fastigheter.
-Det är driftavdelningen som skruvar och justerar efter utfall på våra anläggningar för att uppnå resultat. Utan driftavdelningen skulle inte vårt resultat uppnås, det är de som kör bilen och hör skramlet och känner vibrationerna, och när det är dags för en större åtgärd.

Gustaf Björk, Drifttekniker & Göran Björlund, Sigtunahem.
Gustaf Björk, Drifttekniker & Göran Björlund, Sigtunahem. Foto: Sigtunahem

– Det har vart många energiprojekt genom åren och de flesta av dem är vi väldigt nöjda med. Även om vi gick med i Klimatinitiativet under 2019, så har minskad energianvändning vart en prioritet för vår grupp mycket längre än så. Ett par lyckade energiprojekt som vi inom driftteamet har genomfört och som jag skulle vilja lyfta är att vi fått bort alla oljepannor, ROT-renoverat hela beståndet, byggt nya värmepumpsanläggningar, bytt ut ventilationsaggregat samt hälften av alla VVX för fjärrvärme. Med den mängden åtgärder krävs ett engagerat och duktigt team på plats och det har vi verkligen, säger Göran.

-Vi skall nå 30% minskad energianvändning till år 2030, jämfört med 2007 års nivå och vi har under 2020 redan uppnått en minskning med 28%, så vi är på god väg att nå det målet redan nu. Men vi stannar inte upp för det. Planen framåt är att fortsätta minska vår energianvändning med ytterligare 17% de närmaste 5-6 åren och då nå en minskning med 45% jämfört med 2007 års nivå, samt att fortsätta satsa på ett utbyte av fossila bränslen och nöjda hyresgäster. Att arbeta med drift, miljö och energifrågor idag har blivit en mycket mer digital verksamhet än vad det var för 10-15 år sedan, och det tror jag är bra för det tar oss snabbare framåt.

Fredrik Appelfeldt, Styr- och reglertekniker, Sigtunahem
Fredrik Appelfeldt, Styr- och reglertekniker, Sigtunahem. Foto: Sigtunahem

-För att säkerställa inomhusklimatet för våra hyresgäster har vi installerat innegivare i samtliga lägenheter så att vi kan få koll på vilken komfort som levereras ut till varje lägenhet. Mätdatan från en leverantör importeras direkt till en annan där vi använder Egain Edge för att analysera och hitta eventuella problem eller brister som behövs tittas närmare på. Med denna teknik kan vi visualisera förändringar och problem i våra anslutna fastigheter och 3D simuleringen är ett bra hjälpmedel för att hitta obalanser i systemet.

-Detta har en positiv påverkan på vår NKI då vi skapar nöjdare hyresgäster genom att vi snabbt kan identifiera och åtgärda möjliga inverkningar på inomhusklimatet. Möjligheten till snabb felavhjälpning som detta medför har en stor påverkan på vår NKI då hyresägster idag ställer högre krav på snabbhet än förr, och då är det viktigt för oss att kunna tillgodose det behovet, vilket jag jag hör från våra hyresgäster att de tycker vi gör bra.

-Avseende samarbetet med Egain så har vi utvecklat vårt projekt tillsammans genom åren. Vi installerade första versionen av Egain år 2005 och gjorde en större utökning 2012.

-Vi har alltid haft ett nära samarbete gällande utvecklingsfrågor där vi diskuterat olika lösningar för att bli ännu bättre. Kring detta så har Egain varit innovativa och proaktiva med att utveckla sin produkt, som idag är något helt annat än det vi köpte år 2005. Det gäller att ligga i framkant och hitta nya lösningar – något som Egain hjälper oss med. De har ett stort engagemang, förstår våra behov, och ser möjligheter.

-Att ständigt driva vårt energi- och hållbarhetsarbete mot att bli ännu bättre varje dag, är oerhört viktigt för oss där samarbetet med Sveriges Allmännytta och Egain är en viktig del. Vi är mycket nöjda med det långsiktiga och kontinuerliga samarbetet och vi kommer fortsätta arbeta hårt framöver för att fortsätta ta steg i rätt riktning mot en fortsatt minskad energianvändning och Sveriges mest nöjda hyresgäster, avslutar Göran.

Vill du veta mer om möjligheterna med Egain Edge för er fastighetsförvaltning? Ta kontakt med oss via knappen nedan.

Jag vill veta mer!

Egain Talks – En artikelserie om personerna som engagerar sig i Sveriges Allmännyttas Klimatinitiativ & Digitaliseringsinitiativ

Läs del 1 – ”Sandvikenhus samarbetar med Egain kring allmännyttans klimatintiativ”

Läs del 2 – ”Sollentunahem nära att nå Klimatinitiativets mål”

Läs del 3 – ”Digitala verktyg inom Sveriges Allmännytta gör att energikurvorna pekar i rätt riktning för Knivstabostäder.”

Läs del 4 – ”Systemtänkande ända in i lägenheten i Stockholmshem”

Läs del 5 – ”Bra systemkoll ger bättre inomhuskomfort hos Kustbostäder i Oxelösund”

Läs del 6 – ”Effektivt systemstöd hjälper Mark Bostads AB att fokusera på rätt saker”

Läs del 7 – ”Så digitaliserar Bostadsstiftelsen Platen sin förvaltning”

Läs del 8 – ”Energianvändning­en i fokus för att nå målen i Klimatinitiativet i Halmstad Fastighets AB”

Läs del 9 – ”Armada driver energi- och hållbarhetsarbetet mot ständig förbättring”

Om Klimatinitiativet

Allmännyttans klimatinitiativ är ett gemensamt upprop inom allmännyttan med syfte att minska utsläppen av växthusgaser genom ambitiösa mål, samverkan och aktivt erfarenhetsutbyte. Genom att inspirera och peppa varandra kan bostadsföretagen göra omställningen snabbare än var och en för sig. Utgångspunkten är att alla kan bidra. Tanken är att ta tillvara allmännyttans gemensamma kraft i egenskap av att tillsammans vara en stor beställare som kan ställa krav och driva på klimatomställningen.

Klimatinitiativet har två övergripande mål:
• En fossilfri allmännytta senast år 2030.
• 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007).

Läs gärna mer om Klimatinitiativet här >>

Dela:

Ja, jag vill ha en demo!

Kul att du är intresserad av att boka en demo tillsammans med en av våra experter. Vänligen fyll i formuläret så hör vi av oss!

 

Ja, jag vill ha en demo!

Kul att du är intresserad av att boka en demo tillsammans med en av våra experter. Vänligen fyll i formuläret så hör vi av oss!

 

Ja, jag vill ha en demo!

Kul att du är intresserad av att boka en demo tillsammans med en av våra experter. Vänligen fyll i formuläret så hör vi av oss!

 

Kontakta oss

Är du nyfiken på Egain och våra lösningar? Vi är glada att svara på dina frågor och kanske överraska dig lite.

Egain Sweden AB
Faktorvägen 9
SE-434 37 Kungsbacka
Sweden

+46 300 745 40
info.se@egain.io

Är du kund och behöver support? Kontakta oss då på nedan mailadress, eller via formuläret nedan. Tack!
support@egain.io