Nyheter november 23, 2020

Egain Talks Del 9 – Armada driver energi- och hållbarhetsarbetet mot ständig förbättring

Egain Talks Armada Klimatinitiativet
Lise-Lotte Billborn, Vice VD, Armada Fastighets AB

Målet för det allmännyttiga fastighetsbolaget Armada Fastighets AB i Åkersberga är att spara 3 % energi per år. Sedan de inledde samarbetet med Egain har Armada Bostäder AB som är ett dotterbolag till Armada Fastighets AB framgångsrikt minskat sin totala energianvändning med 36%.

Armada Bostäder AB, med omkring 1 500 bostäder påbörjade redan för femton år sedan ett samarbete med Egain i syfte att spara energi. Sedan dess har man dels satsat på att optimera energiförbrukningen dels investerat i ombyggnationer, nya värmepumpar och bergvärme men även utvecklat samarbetet.

– Optimeringsarbetet har haft stor betydelse för att vi har uppnått våra energimål, säger Lise-Lotte Billborn, förvaltningschef och vice VD. Vi som fastighetsägare har ett stort ansvar i dagens samhälle i att arbeta målinriktat mot att minska fastigheters bidrag till den totala energianvändningen och CO2-utsläppen. För att göra det så behöver vi investera i produkter och tjänster som hjälper oss på vägen mot de globala hållbarhetsmålen och 2030.

Att ständigt driva vårt energi- och hållbarhetsarbete mot att bli ännu bättre varje dag, är oerhört viktigt för oss som miljöcertifierat bolag enligt ISO14001, där samarbetet med Sveriges Allmännytta och Egain är en viktig del.
– Lise-Lotte Billborn, Vice VD, Armada Fastighets AB

Lise-Lotte berättar att hon, bolagets driftentreprenör och Egain går igenom dataanalyser, rapporter och diskuterar hur ytterligare kan förbättra optimering, inomhusklimat och byggnadstekniska aspekter som upptäckts.

-Det systematiska uppföljningsarbetet har varit och är fortsatt mycket värdefullt för oss. När vi träffas följer vi upp utfall och ser över vad som kan göras beträffande optimering av kurvor, injusteringar av adaptionszoner med mera. Armada återrapporterar även ombyggnationer och eventuella nyinstallationer som noteras in i energiarbetet för att kunna följa upp och säkerställa att vi får de utfall vi räknat med, säger hon.

Den dagliga driften hos Armada sköts av entreprenören Svefab sedan många år tillbaka. De, precis som Lise-Lotte kan själva med hjälp av Egain Edge på ett enkelt och snabbt sätt optimera och ställa in värmen i bostäderna utan att själva behöva vara på plats.

-Det är viktigt att kunna styra värmen efter olika årstider. Ett exempel på detta är ”höstfunktionen” som innebär att inomhustemperaturen, vid speciella förhållanden, automatiskt höjs tidig morgon vilket medför ett skönt inomhusklimat under en tid då det kan kännas lite ruggigt.

Lise-Lotte säger att Armada Fastighets AB som moderbolag är i fas med målet att minska energianvändingen med tre procent per år, men för att kunna spara än mer energi tipsar de också bostadshyresgästerna om vad de kan göra för att sänka energiförbrukningen och klimatavtrycket.

– Det kan handla om både små och stora saker som att använda lock på kastrullen när man lagar mat, tina i kylskåp och att sortera rätt enligt de olika fraktionerna, säger hon.

Bild: Armada Fastighets AB, Kvarteret Skonaren

Hon menar att den största utmaningen idag är att fortsätta att minska energianvändningen i linje med Klimatinitiativet där ett redan optimerat bestånd behöver bli ännu bättre. Även i detta avseende bistår Egain oss med värdefull kompetens, tips och råd kring hur vi kan gå tillväga. Det kan handla både om rena uppföljningar av våra fastigheter till tips kring andra företag som vi kan ha god nytta av inom energiområdet.

– Miljömedvetenheten och efterfrågan på klimatsmarta alternativ ökar ständigt bland hyresgästerna som flyttar in, berättar Lise-Lotte.

-Därför gäller det att ligga i framkant och hitta nya lösningar – något som Egain hjälper oss med. De har ett stort engagemang, förstår våra behov, ser möjligheter och vi har en bra dialog.

Att ständigt driva vårt energi- och hållbarhetsarbete mot att bli ännu bättre varje dag, är oerhört viktigt för oss som miljöcertifierat bolag enligt ISO14001, där samarbetet med Sveriges Allmännytta och Egain är en viktig del. Vi är mycket nöjda med det långsiktiga och kontinuerliga samarbetet med Egain. Vi kommer fortsätta arbeta hårt även framöver för att ta fler steg i rätt riktning, och jag hoppas att vi samtidigt kan inspirera andra att följa efter, avslutar hon.

Vill du veta mer om möjligheterna med Egain Edge för er fastighetsförvaltning? Ta kontakt med oss via knappen nedan.

Jag vill veta mer!

Egain Talks – En artikelserie om personerna som engagerar sig i Sveriges Allmännyttas Klimatinitiativ & Digitaliseringsinitiativ

Läs del 1 – ”Sandvikenhus samarbetar med Egain kring allmännyttans klimatintiativ”

Läs del 2 – ”Sollentunahem nära att nå Klimatinitiativets mål”

Läs del 3 – ”Digitala verktyg inom Sveriges Allmännytta gör att energikurvorna pekar i rätt riktning för Knivstabostäder.”

Läs del 4 – ”Systemtänkande ända in i lägenheten i Stockholmshem”

Läs del 5 – ”Bra systemkoll ger bättre inomhuskomfort hos Kustbostäder i Oxelösund”

Läs del 6 – ”Effektivt systemstöd hjälper Mark Bostads AB att fokusera på rätt saker”

Läs del 7 – ”Så digitaliserar Bostadsstiftelsen Platen sin förvaltning”

Läs del 8 – ”Energianvändning­en i fokus för att nå målen i Klimatinitiativet i Halmstad Fastighets AB”

Om Klimatinitiativet

Allmännyttans klimatinitiativ är ett gemensamt upprop inom allmännyttan med syfte att minska utsläppen av växthusgaser genom ambitiösa mål, samverkan och aktivt erfarenhetsutbyte. Genom att inspirera och peppa varandra kan bostadsföretagen göra omställningen snabbare än var och en för sig. Utgångspunkten är att alla kan bidra. Tanken är att ta tillvara allmännyttans gemensamma kraft i egenskap av att tillsammans vara en stor beställare som kan ställa krav och driva på klimatomställningen.

Klimatinitiativet har två övergripande mål:
• En fossilfri allmännytta senast år 2030.
• 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007).

Läs gärna mer om Klimatinitiativet här >>

Dela:

Ja, jag vill ha en demo!

Kul att du är intresserad av att boka en demo tillsammans med en av våra experter. Vänligen fyll i formuläret så hör vi av oss!

 

Ja, jag vill ha en demo!

Kul att du är intresserad av att boka en demo tillsammans med en av våra experter. Vänligen fyll i formuläret så hör vi av oss!

 

Ja, jag vill ha en demo!

Kul att du är intresserad av att boka en demo tillsammans med en av våra experter. Vänligen fyll i formuläret så hör vi av oss!

 

Kontakta oss

Är du nyfiken på Egain och våra lösningar? Vi är glada att svara på dina frågor och kanske överraska dig lite.

Egain Sweden AB
Faktorvägen 9
SE-434 37 Kungsbacka
Sweden

+46 300 745 40
info.se@egain.io

Är du kund och behöver support? Kontakta oss då på nedan mailadress, eller via formuläret nedan. Tack!
support@egain.io