Nyheter september 8, 2020

Egain Talks Del 8 – Energianvändning­en i fokus för att nå målen i Klimatinitiativet

Allmännyttiga Halmstad Fastighets AB med Ulf Johansson i spetsen har sedan det inledande Skåneinitiativet varit en fanbärare för gemensamma energi- och miljöprojekt inom de allmännyttiga bostadsbolagen. Nyckeln till framgång i HFAB är ett ständigt förbättringsarbete via driftanalyser och energibesiktningar där man under åren 2001 till 2018 har HFAB minskat sin energianvändning med 33%.

Hösten 2018 avlöstes Skåneinitiativet av Klimatinitiativet vars mål är att spara 30 procent energi inom allmännyttan till 2030, räknat från 2007.

– Vi arbetar mot att nå de nya målen inom ramen för Klimatinitiativet. I detalj innebär det för oss att energiförbrukningen för uppvärmning av fastighetsbeståndet ska minska från 2018 års nivå på 89 kWh/kvm till en nivå år 2030 på 75 kWh/kvm, och det skall vi klara av, säger Ulf Johansson.

På HFAB arbetar jag med energi, vvs och inneklimatsfrågor och jag har med mycket stor glädje kunnat konstatera att den fantastiska murbräckan som Sveriges Allmännyttas Skåneinitiativ har varit en stor framgång. Det innebär att när 100 stycken stora fastighetsbolag inom allmännyttan bestämmer sig för att nå ett kvantifierbart mål får det såklart stora utväxlingar. Vi kan påverka mycket och kan i princip släcka ner hela städer om vi hade velat det.

För att nå målen i Klimatinitiativet anser Ulf att det är viktigt att prova nya saker i syfte att arbeta ner energianvändningen på nya smarta sätt.

-Vi provade med att installera Egain på ett område med gårdar om 80 stycken lägenheter som vi tyckte att vi hade väldigt bra kontroll på. Vi frågade oss att om vi nu gjort allt bra med vår vanliga datoriserade styr och regler och värmeinjusteringarna var klara. Kan vi verkligen spara mer energi? Men det kunde vi. Då kunde vi utan problem säga att om det funkar på denna gården då gör vi såklart samma sak på resten av gårdarna. Vi kunde satsa på den här tekniken utan någon större investering och på så vis nå våra energisparmål på ett enkelt sett.

-Det är lite julafton för mig som värmetekniker när jag får upp en 3D-modell på skärmen och ser att datan till exempel visar att det är kallt i ett av trapphusen, det måste vi titta närmare på. Det är ett bra exempel på hur digitaliseringen och information kan ge oss en hjälp och ett lustbetonat sett att förbättra och energieffektivisera. Och vinnaren är miljön, säger Ulf Johansson.

Egain har under åren som vi samarbetat utvecklats något enormt från att leverera prognoser till att idag erbjuda ett självlärande system där vi direkt får hjälp med att hitta eventuella fel eller förbättringsåtgärder samt analyser som vi kan följa upp för lämpliga åtgärder. En jättebra resurs för vår driftorganisation.

Jag har med mycket stor glädje kunnat konstatera att den fantastiska murbräckan som Sveriges Allmännyttas klimatengagemang är och har varit en stor framgång. – Ulf Johansson Halmstad Fastighets AB

Systematiska genomgångar och uppföljningar tillsammans möjliggör att driftsteknikerna kan arbeta mer effektivt och inte behöver åka ut akut för att göra felavhjälpande åtgärder. Behöver de ändå hjälp så finns Egains experter där att rådgöra med, förklarar Ulf Johansson.

Inom kort dags för den årliga Klimat- och Energikicken som i år är tänkt att gå av stapeln i Trollhättan den 24–25 november 2020. Situationen i samhället avgör om konferensen genomförs på plats eller digitalt. Oavsett upplägg innebär de två dagarna att erfarenheter byts och intressanta seminarier och diskussioner hålls för att ytterligare minska energiförbrukningen inom allmännyttan och dessutom se till att de allmännyttiga bostadsföretagen är fossilfria till år 2030.

Tips! Se gärna intervjuerna med Ulf på Halmstad Fastighets AB på vår Youtubekanal.

Vill du veta mer om möjligheterna med Egain Edge för er fastighetsförvaltning? Ta kontakt med oss via knappen nedan.

Jag vill veta mer!

Egain Talks – En artikelserie om personerna som engagerar sig i Sveriges Allmännyttas Klimatinitiativ & Digitaliseringsinitiativ

Läs del 1 – ”Sandvikenhus samarbetar med Egain kring allmännyttans klimatintiativ”

Läs del 2 – ”Sollentunahem nära att nå Klimatinitiativets mål”

Läs del 3 – ”Digitala verktyg inom Sveriges Allmännytta gör att energikurvorna pekar i rätt riktning för Knivstabostäder.”

Läs del 4 – ”Systemtänkande ända in i lägenheten i Stockholmshem”

Läs del 5 – ”Bra systemkoll ger bättre inomhuskomfort hos Kustbostäder i Oxelösund”

Läs del 6 – ”Effektivt systemstöd hjälper Mark Bostads AB att fokusera på rätt saker”

Läs del 7 – ”Så digitaliserar Bostadsstiftelsen Platen sin förvaltning”

Om Klimatinitiativet

Allmännyttans klimatinitiativ är ett gemensamt upprop inom allmännyttan med syfte att minska utsläppen av växthusgaser genom ambitiösa mål, samverkan och aktivt erfarenhetsutbyte. Genom att inspirera och peppa varandra kan bostadsföretagen göra omställningen snabbare än var och en för sig. Utgångspunkten är att alla kan bidra. Tanken är att ta tillvara allmännyttans gemensamma kraft i egenskap av att tillsammans vara en stor beställare som kan ställa krav och driva på klimatomställningen.

Klimatinitiativet har två övergripande mål:
• En fossilfri allmännytta senast år 2030.
• 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007).

Läs gärna mer om Klimatinitiativet här >>

Dela:

Ja, jag vill ha en demo!

Kul att du är intresserad av att boka en demo tillsammans med en av våra experter. Vänligen fyll i formuläret så hör vi av oss!

 

Ja, jag vill ha en demo!

Kul att du är intresserad av att boka en demo tillsammans med en av våra experter. Vänligen fyll i formuläret så hör vi av oss!

 

Ja, jag vill ha en demo!

Kul att du är intresserad av att boka en demo tillsammans med en av våra experter. Vänligen fyll i formuläret så hör vi av oss!

 

Kontakta oss

Är du nyfiken på Egain och våra lösningar? Vi är glada att svara på dina frågor och kanske överraska dig lite.

Egain Sweden AB
Faktorvägen 9
SE-434 37 Kungsbacka
Sweden

+46 300 745 40
info.se@egain.io

Är du kund och behöver support? Kontakta oss då på nedan mailadress, eller via formuläret nedan. Tack!
support@egain.io