Nyheter november 18, 2019

Egain Talks Del 4 – Systemtänkande ända in i lägenheten i Stockholmshem

Foto: Bengt Alm & AB Stockholmshem

Allmännyttiga Stockholmshem, som är ett av Sveriges största bostadsföretag, har anslutit sig till allmännyttans klimatinitiativ. Det innebär att energianvändningen ska minska med 30 procent till år 2030.

-Att vi ska spara energi är alla överens om. Men det gäller att hitta de effektivaste metoderna för att nå målen. Vi har krav på oss inom Stockholmshem att vi ska kunna räkna hem en investering på relativt få år och denna typ av investering faller ofta inom den ramen. Det säger Christoffer Mann som är driftingenjör för styr- och övervakning inom Stockholmshem.

Bostadsbolaget har också anslutit sig till det nyligen startade digitaliseringsinitiativet inom allmännyttan. Digitaliseringsinitiativet handlar om att öka digitaliseringen i företagen genom effektiva digitala lösningar.

Det finns klara beröringspunkter mellan de två initiativen. Vad innebär då detta för Stockholmshems driftavdelning?

-Vi har upprättat energiplaner för varje distrikt. Vi har krav på att alla energiåtgärder ska gå att mäta och utvärdera. Vid stora ombyggnader är målsättningen att sänka energianvändningen med 30 procent.  Det kan handla om styrutrustning, värmeåtervinning och ventilation eller att vid exempelvis takrenovering se över möjligheten att installera solceller. När vi bygger nya bostäder siktar vi i de flesta fall på energiprestanda som med god marginal klarar Boverkets krav.

Sedan ett par år tillbaka har Stockholmshem valt att installera Egain Edge i ett antal undercentraler som en del av de energibesparande åtgärderna. Det är ett kostnadsbesparande AI-baserat verktyg som analyserar och mäter miljontals datapunkter vilket optimerar och styr energitillförsel och inomhusklimat året runt, beroende på väder och vind.

– Vi har installerat Egain Edge i en del av våra befintliga fastigheter. Men vi har också planer på att testa Egain i ett par nyproducerade fastigheter där vi inte når våra uppsatta mål gällande energiprestanda. Där hoppas vi få ned energiförbrukningen med hjälp av Egains system, berättar Christoffer Mann.

-Vi har nyligen gjort en utvärdering efter att vi testat Egains system i sju fastigheter med undercentraler och det har fallit väl ut. Det är ett väl fungerande system som faktiskt ger oss möjligheter att åtgärda fel när lägenhetstemperaturerna börjar sjunka, ibland till och med innan våra hyresgäster märker av något. Våra drifttekniker kan också lägga mer fokus på analys, optimering och uppföljning.

Idag finns temperaturgivare i ca 4 000 av Stockholmshems totalt 27 000 lägenheter. Än så länge är det mest teknisk personal som använder dessa system men vi ser också en ökad efterfrågan från den delen av vår organisation som arbetar närmare våra hyresgäster, som exempelvis förvaltare och vår kundtjänstenhet.

Hur ser då det fortsatta samarbetet ut med Egain?

Vi har installerat flera varianter av värmestyrningssystem från olika leverantörer. Vi kommer under den närmaste tiden att utvärdera utfall på ekonomi och energiprestanda, innan vi beslutar oss för hur vi går vidare. När det gäller Egain är vi mycket nöjda med både utfall och det stöd vi får från Egains experter. Vi planerar att fortsätta vårt befintliga samarbete under förutsättning att investeringarna fortsättningsvis också går att räkna hem, avslutar Christoffer Mann.

Foto: AB Stockholmshem

Nå målen i Sveriges Allmännyttas Klimatinitiativ

Läs del 1 – ”Sandvikenhus samarbetar med Egain kring allmännyttans klimatintiativ”

Läs del 2 – ”Sollentunahem nära att nå Klimatinitiativets mål”

Läs del 3 – ”Digitala verktyg inom Sveriges Allmännytta gör att energikurvorna pekar i rätt riktning för Knivstabostäder.”

Egain Talks – En artikelserie om personerna som engagerar sig i Sveriges Allmännyttas Klimatinitiativ.

Sveriges Allmännytta lanserade under hösten 2018 ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent från basåret 2007.

Målen är högt satta och vi på Egain för dagligen diskussioner och samtal med många personer som i sina yrkesroller på olika sätt arbetar hårt för att utveckla sina fastigheter och nå målen till år 2030. I denna artikelserie träffar vi ett par av dessa personer som var och en, utifrån deras roll beskriver sin syn på Klimatinitiativet och hur de själva arbetar mot målen.

Artikelserien kommer pågå under hösten 2019, och avslutas i samband med Allmännyttans Klimat- och Energikick i Lund den 19-20 november där vi hoppas kunna fortsätta dialogen med dig på plats.

Dela:

Ja, jag vill ha en demo!

Kul att du är intresserad av att boka en demo tillsammans med en av våra experter. Vänligen fyll i formuläret så hör vi av oss!

 

Ja, jag vill ha en demo!

Kul att du är intresserad av att boka en demo tillsammans med en av våra experter. Vänligen fyll i formuläret så hör vi av oss!

 

Kontakta oss

Är du nyfiken på Egain och våra lösningar? Vi är glada att svara på dina frågor och kanske överraska dig lite.

Egain Sweden AB
Faktorvägen 9
SE-434 37 Kungsbacka
Sweden

+46 300 745 40
info.se@egain.io

Är du kund och behöver support? Kontakta oss då på nedan mailadress, eller via formuläret nedan. Tack!
support@egain.io