Nyheter oktober 31, 2019

Egain Talks Del 3 – Digitala verktyg inom Sveriges Allmännytta gör att energikurvorna pekar i rätt riktning för Knivstabostäder.

Stefan Göransson & Simon Granit, Knivstabostäder

Under 2018 fick Sveriges Allmännyttas Digitaliseringsråd i uppgift att ta fram en agenda för allmännyttans digitalisering. Syftet är att organisationens medlemmar lättare ska kunna möta de krav, utmaningar och möjligheter som digitaliseringen skapar. Digitaliseringsinitiativet är en treårig satsning för att snabba på utvecklingen inom de allmännyttiga bostadsbolagen.

Norr om Stockholm finns det allmännyttiga bostadsbolaget Knivstabostäder som precis som många andra allmännyttiga bostadsbolag har som målsättning att både klimateffektivisera och digitalisera sitt fastighetsbestånd.

– Vi har nog ganska liknande utmaningar som många andra bolag inom allmännyttan med äldre fastigheter, ett stort renoveringsbehov samt en stark efterfrågan från våra hyresgäster på kundnära tjänster och hjälpmedel. Det är en utmaning att kombinera detta med att digitalisera och det gör att vi måste hitta smarta och effektiva sätt som hjälper oss på olika sätt, berättar Stefan Göransson som är Förvaltare på Knivstabostäder.

En väg framåt som Knivstabostäder har jobbat med är att förbättra sin interna produktivitet och effektivitet där man undersökt hur digitalisering kan hjälpa Knivstabostäder att effektivisera sitt arbetssätt. Det har gjort att man inlett ett samarbete med Egain som för drygt ett år sedan kopplade upp cirka 300 lägenheter, byggda på 1960- och 70-talet till Egain Edge. Detta gör att driftpersonalen kan analysera och få koll på sina fastigheter på ett smidigt sätt samtidigt som man optimerar energianvändningen.

I dagsläget är hälften av Knivstabostäders totalt cirka 600 lägenheter anslutna till Egain Edge. Avsikten är att även anslutna den andra hälften av bostadsbolagets lägenheter till systemet berättar Stefan Göransson som är förvaltare på Knivstabostäder.

-Vi ser klart att trenden för energianvändningen går i rätt riktning. Genom att vi har temperaturmätare i varje lägenhet får vi en ordentlig överblick. Ringer en hyresgäst och säger att det är kallt i lägenheten så kan vi kolla direkt och justera värmen om det behövs, förklarar Stefan Göransson.

Detta sätt att digitalisera har också påverkat arbetssättet för driftspersonalen konstaterar Stefan Göransson.

-Numera kan vi sitta på kontoret och titta på hur kurvorna ser ut och enkelt styra från telefonen om det behövs, istället för att behöva åka ut akut och justera värmen i undercentralen vilket gör att vi frigör mer tid åt att analysera brister i fastigheterna istället för att åka runt i våra bilar, säger Stefan Göransson.

Det digitala analysverktyget har även kompletterats genom att man kopplat på automatisk energistatistik vilket innebär att man automatiskt hämtar in data över energianvändningen från sitt energibolag. Energidatan kvalitetssäkras och visualiseras per automatik och innebär att man direkt kan se hur olika åtgärder i fastigheterna påverkar energianvändningen.

-Med Egain kan vi arbeta både mot att nå Klimatinitiativet och Digitaliseringsinitiativet samtidigt, och vi gör det på ett smart och kostnadseffektivt sätt, säger Stefan Göransson.

Knivstabostäder ser samarbetet med Egain som ett sätt att ta vara på ett välbeprövat system som finns etablerat inom allmännyttan och som även ökar digitaliseringsgraden i företaget.

-Vi har som många andra begränsade personalresurser och därmed även experter. Genom att gå med i digitaliseringsinitiativet hoppas vi både kunna dela med oss av egna erfarenheter och lära oss av andra företag inom allmännyttan kring digitala lösningar som hjälper oss att utveckla vårt arbetssätt internt. Det säger Simon Granit, som är ekonomichef för Knivstabostäder och den som är ansvarig för digitaliseringsinitiativet inom företaget.

Foto: Knivstabostäder.se

Nå målen i Sveriges Allmännyttas Klimatinitiativ

Läs del 1 – ”Sandvikenhus samarbetar med Egain kring allmännyttans klimatintiativ”

Läs del 2 – ”Sollentunahem nära att nå Klimatinitiativets mål”

Egain Talks – En artikelserie om personerna som engagerar sig i Sveriges Allmännyttas Klimatinitiativ.

Sveriges Allmännytta lanserade under hösten 2018 ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent från basåret 2007.

Målen är högt satta och vi på Egain för dagligen diskussioner och samtal med många personer som i sina yrkesroller på olika sätt arbetar hårt för att utveckla sina fastigheter och nå målen till år 2030. I denna artikelserie träffar vi ett par av dessa personer som var och en, utifrån deras roll beskriver sin syn på Klimatinitiativet och hur de själva arbetar mot målen.

Artikelserien kommer pågå under hösten 2019, och avslutas i samband med Allmännyttans Klimat- och Energikick i Lund den 19-20 november där vi hoppas kunna fortsätta dialogen med dig på plats.

Dela:

Ja, jag vill ha en demo!

Kul att du är intresserad av att boka en demo tillsammans med en av våra experter. Vänligen fyll i formuläret så hör vi av oss!

 

Ja, jag vill ha en demo!

Kul att du är intresserad av att boka en demo tillsammans med en av våra experter. Vänligen fyll i formuläret så hör vi av oss!

 

Kontakta oss

Är du nyfiken på Egain och våra lösningar? Vi är glada att svara på dina frågor och kanske överraska dig lite.

Egain Sweden AB
Faktorvägen 9
SE-434 37 Kungsbacka
Sweden

+46 300 745 40
info.se@egain.io

Är du kund och behöver support? Kontakta oss då på nedan mailadress, eller via formuläret nedan. Tack!
support@egain.io