Nyheter oktober 14, 2019

Egain Talks Del 2 – Sollentunahem nära att nå Klimatinitiativets mål

Lars-Göran Andersson, Drift- och Servicechef Sollentunahem AB

Allmännyttiga Sollentunahem har länge varit framgångsrika när det gäller olika energibesparande åtgärder. Sedan man gick med i allmännyttans Skåneinitiativ 2007 har man sparat totalt 26 procent på energiförbrukningen i sina fastigheter.

Hösten 2018 avlöstes Skåneinitiativet av Klimatinitiativet vars mål är att spara 30 procent energi inom allmännyttan till 2030, räknat från 2007.

– Det målet kommer vi säkert att klara. Det säger Lars-Göran Andersson som är driftschef på Sollentunahem sedan 2009. Innan dess arbetade han med energibesparande åtgärder inom allmännyttiga Sigtunahem.

Lars-Göran Andersson berättar att man på Sollentunahem gjorde en analys för att välja lämpliga åtgärder för att få ned energiförbrukningen. Kostsam tilläggsisolering av fasader ställdes mot mer kostnadseffektiva åtgärder som att byta till energisnål LED-belysning, byta fjärrvärmeväxlare och minskade värmekostnader genom att installera FTX-ventilation.

Totalt har Sollentunahem investerat över 160 miljoner kronor på olika energibesparande åtgärder vilket lett till minskade energikostnader med cirka 20 miljoner kronor per år.

-Förutom att vi minskar vår energiförbrukning så har det också i praktiken betalat sig, konstaterar Lars-Göran Andersson.

En annan viktig del av energibesparingarna är att Sollentunahem installerat Egains system för värmestyrning, Egain Edge.  Till att börja med som ett pilotprojekt med fem undercentraler under 2015–2016, vilket i sig gav en energibesparing på 15 procent i berörda fastigheter.

-Det är klockrent med Egains system som en del av våra energibesparande åtgärder. Systemet har dessutom utvecklats och är idag betydligt mer avancerat och egentligen en helt annan tjänst jämfört med tidigare, säger Lars-Göran Andersson.

– Dagens Egain är ett självlärande system där vi direkt får hjälp med analyser som vi kan följa upp för lämpliga åtgärder. Det innebär att driftsteknikerna har betydligt bättre koll idag jämfört med när de själva skulle tolka temperaturkurvorna.  Det gör också att våra driftstekniker kan arbeta mer effektivt och inte behöver åka ut akut för att göra injusteringar. Behöver de ändå hjälp så finns Egains experter där att rådgöra med, förklarar Lars-Göran Andersson.

Foto: Sollentunahem.se

Numera finns Egains Edge installerat i samtliga undercentraler och Sollentunahem har även ett uppdrag av kommunen att bygga cirka 1500 nya lägenheter, där det kan bli aktuellt med att installera Egains system, berättar Lars-Göran Andersson.

Allmännyttans Klimatinitiativ kom till hösten 2018 på en workshop som en uppföljning på det tidigare Skåneinitiativet där ett 100-tal allmännyttiga bostadsföretag på tio år, fram till 2017, tillsammans sparade 4,7 TWh energi, motsvarande årsproduktionen i en mindre kärnkraftsreaktor.

Nu har det gått ett år sedan starten på allmännyttans Klimatinitiativ och den 19–20 november 2019 åker Lars-Göran Andersson tillsammans med kollegor från allmännyttiga bostadsbolag runt om i Sverige till Lund för att träffas på konferensen ”Klimat och energikicken”. Där ska man utbyta erfarenheter och lyssna på olika seminarier och experter om vad som kan göras för att ytterligare minska energiförbrukningen inom allmännyttan och dessutom se till att de allmännyttiga bostadsföretagen är fossilfria 2030.

– För vår del i Sollentunahem kommer vi säkert att klara målet med att minska energiförbrukningen med 30 procent, räknat från 2007. Kanske även överträffa målet. Men när man redan har gjort så pass mycket som vi har gjort blir det allt svårare. Så det gäller att hålla i och förhoppningsvis kan vi hitta en del nya idéer när vi träffas i Lund i november, avslutar Lars-Göran Andersson.

Nå målen i Sveriges Allmännyttas Klimatinitiativ

Läs del 1 – ”Sandvikenhus samarbetar med Egain kring allmännyttans klimatintiativ”

Egain Talks – En artikelserie om personerna som engagerar sig i Sveriges Allmännyttas Klimatinitiativ.

Sveriges Allmännytta lanserade under hösten 2018 ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent från basåret 2007.

Målen är högt satta och vi på Egain för dagligen diskussioner och samtal med många personer som i sina yrkesroller på olika sätt arbetar hårt för att utveckla sina fastigheter och nå målen till år 2030. I denna artikelserie träffar vi ett par av dessa personer som var och en, utifrån deras roll beskriver sin syn på Klimatinitiativet och hur de själva arbetar mot målen.

Artikelserien kommer pågå under hösten 2019, och avslutas i samband med Allmännyttans Klimat- och Energikick i Lund den 19-20 november där vi hoppas kunna fortsätta dialogen med dig på plats.

Dela:

Ja, jag vill ha en demo!

Kul att du är intresserad av att boka en demo tillsammans med en av våra experter. Vänligen fyll i formuläret så hör vi av oss!

 

Ja, jag vill ha en demo!

Kul att du är intresserad av att boka en demo tillsammans med en av våra experter. Vänligen fyll i formuläret så hör vi av oss!

 

Kontakta oss

Är du nyfiken på Egain och våra lösningar? Vi är glada att svara på dina frågor och kanske överraska dig lite.

Egain Sweden AB
Faktorvägen 9
SE-434 37 Kungsbacka
Sweden

+46 300 745 40
info.se@egain.io

Är du kund och behöver support? Kontakta oss då på nedan mailadress, eller via formuläret nedan. Tack!
support@egain.io