Nyheter oktober 1, 2019

Egain Talks Del 1 – Sandvikenhus samarbetar med Egain kring allmännyttans klimatintiativ

Egain Talks – En artikelserie om personerna som engagerar sig i Sveriges Allmännyttas Klimatinitiativ.

Sveriges Allmännytta lanserade under hösten 2018 ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent från basåret 2007.

Målen är högt satta och vi på Egain för dagligen diskussioner och samtal med många personer som i sina yrkesroller på olika sätt arbetar hårt för att utveckla sina fastigheter och nå målen till år 2030. I denna artikelserie träffar vi ett par av dessa personer som var och en, utifrån deras roll beskriver sin syn på Klimatinitiativet och hur de själva arbetar mot målen.

Artikelserien kommer pågå under hösten 2019, och avslutas i samband med Allmännyttans Klimat- och Energikick i Lund den 19-20 november där vi hoppas kunna fortsätta dialogen med dig på plats.

Del 1 – Sandvikenhus samarbetar med Egain kring allmännyttans klimatinitiativ

Stefan Lundqvist, VD Sandvikenhus AB

Ett av bostadsföretagen som antagit allmännyttans klimatintiativ är kommunala Sandvikenhus.

-När vi fick inbjudan var det självklart för oss att gå med. För oss kändes det som en naturlig fortsättning eftersom vi redan 2007 anslöt oss till Skåneiniativet. Det säger Stefan Lundqvist som är Vd för Sandvikenhus, som har cirka 4 000 lägenheter byggda från 1920-talet fram till idag.

I Skåneiniativet sparade ett 100-tal allmännyttiga bostadsföretag på tio år tillsammans 4,7 TWh energi – som årsproduktionen från en mindre kärnkraftsreaktor. Med Klimatinitiativet tas det nu ett bredare grepp och siktet är ställt mot en helt fossilfri och energismart allmännytta.

-Vi har erfarenhet av att ha arbetat med olika energibesparingsåtgärder i stort som smått och vi har faktiskt minskat vår energiförbrukning med 15 procent sedan 2007, berättar Stefan Lundqvist.

Det handlar om att göra förbättringar som exempelvis isoleringsåtgärder men också att försöka påverka beteenden hos de boende i mer klimatsmart inriktning. Att exempelvis stänga fönster och minska varmvattenförbrukningen.

Det handlar också om att optimera energistyrningsutrustningen. Redan 2005 inleddes ett samarbete där Sandvikenhus tidigt implementerade teknik med väderprognosstyrning, något som Egain var först med. Under de 14 år som samarbetet har pågått har tjänsten självklart utvecklats till en mycket mer avancerad lösning, och till och med bytt namn.

-Det är och har varit en långsiktig relation med Egain som bygger på förtroende för varandra och de system som vi använder, säger Stefan Lundqvist.

-Våra driftstekniker använder sig av Egains system dagligen. Vårt mål är att styra till en inomhustemperatur på 20- 21 grader, med så lite använd energi som möjligt, vilket är betydligt svårare i äldre fastigheter än i nyproduktion och därför har vi Egain installerat, konstaterar Stefan Lundqvist.

-På frågan om det kostar att vara klimatsmart så brukar jag svara ja. Vi har därför under en längre tid jobbat för att skapa acceptans inom företaget och organisationen för att det kostar en del att investera i klimatsmarta åtgärder, men att det också betalar sig.

– Nu när vi gått in i Klimatinitiativet så har vi också utsett särskilt ansvariga för de fokusområden som ingår Klimatinitiativet både när det gäller effekttoppar, hur vi jobbar med leverantörer och kontakterna med våra hyresgäster, förklarar Stefan Lundqvist.

-Även om det är svårare än vad det var i början och att det krävs delvis andra åtgärder så satsar vi på att få ned vår energianvändning med ytterligare 15 procent. Det innebär att vi kommer att nå målet på 30 procent 2030, avslutar Stefan Lundqvist.

Med Egain digitaliserar ni er drift- och energiförvaltning i linje med Klimatinitiativet.

Läs mer om hur det går till här!

Dela:

Ja, jag vill ha en demo!

Kul att du är intresserad av att boka en demo tillsammans med en av våra experter. Vänligen fyll i formuläret så hör vi av oss!

 

Ja, jag vill ha en demo!

Kul att du är intresserad av att boka en demo tillsammans med en av våra experter. Vänligen fyll i formuläret så hör vi av oss!

 

Kontakta oss

Är du nyfiken på Egain och våra lösningar? Vi är glada att svara på dina frågor och kanske överraska dig lite.

Egain Sweden AB
Faktorvägen 9
SE-434 37 Kungsbacka
Sweden

+46 300 745 40
info.se@egain.io

Är du kund och behöver support? Kontakta oss då på nedan mailadress, eller via formuläret nedan. Tack!
support@egain.io