Pressrelease september 14, 2021

Egain integrerar nya mjukvarutjänsten Edge AI till KKB Fastigheter genom befintliga system i syfte att optimera energianvändningen med AI.

Kapellvägen 1 i Kävlinge är en av fastigheterna som nu förses med Edge AI genom befintlig infrastruktur
Kapellvägen 1 i Kävlinge är en av fastigheterna som nu förses med Edge AI

Det kommunala bostadsbolaget i Kävlinge, KKB Fastigheter, med ca 2 200 hyreslägenheter har genomgått ett större digitaliseringsarbete där man bland annat anslutit sig till Allmännyttans Digitaliseringsinitiativ där medlemmar inom Sveriges Allmännytta samarbetar kring olika digitaliseringsprojekt för att driva den digitala utvecklingen framåt i branschen.

Hos KKB har den grundläggande plattformen för digitalisering varit införandet av ett eget fastighetsnät där man investerat ca 30 miljoner kronor i syfte att koppla upp lägenheter och underlätta införandet av olika digitala tjänster, verktyg och system. Förutom det egna nätet håller man just nu på med att installera digitala lås, tvättstugor, entrétavlor och postboxar för att digitalisera både sina fastigheter, sin organisation och för sina hyresgäster.

-”Investeringen i det egna nätet blivit en lönsam affär rent ekonomiskt, men det har också gjort att vi lättare har kunnat införa till exempel lägenhetsmätning som kopplats till styrsystemet och som underlättar vårt arbete med övertemperaturer och åtgärder i problemlägenheter. Vi har även kunnat införa ett nytt Scadasystem där Web Port installerats som en övergripande plattform för vår fastighetsautomation och där vi nu adderar Edge AI som en viktig pusselbit för energioptimering och analys av fastigheter”, säger Mattias Averup, Teknikansvarig på KKB Fastigheter AB som varit drivande i frågor kring teknik, digitalisering och fastighetsutveckling på KKB.

Mattias Averup, Teknikansvarig för installationen av Edge AI
Mattias Averup, Teknikansvarig, KKB Fastigheter AB

I projektet kring ett nytt Scadasystem har styrentreprenören VESAM driftsatt Web Port med målsättningen att kunna hantera många fastigheter och kunna koppla upp olika typer av energimätare och sensorer som t.ex. LoRa-givarna från Elvaco som är uppkopplade mot Netmore:s LoRa-WAN portal. Som nästa steg kopplas nu en del av beståndet upp till Egains nya molntjänst Edge AI i syfte att ytterligare optimera energianvändning, inomhusklimat och öka interna effektiviteten och kontrollen med hjälp av artificiell intelligens.

Projektet innebär att Edge AI levereras som en ren mjukvaruintegration med KKB:s befintliga SCADA-system Web Port och vidare ut i befintlig utrustning i fastigheterna där energianvändningen och inomhusklimatet styrs och optimeras med hjälp av AI från Egain. Befintlig utrustning i form av LoRa-givare för inomhusmätning och diverse mätare kopplat till byggnaderna kopplas upp till Edge AI där datan från detta visualiseras och används i den löpande optimeringen. Detta innebär att KKB får ytterligare nytta av redan gjorda investeringar och ökar utväxlingen och förlänger livslängden på redan gjorda investeringar i installerad hårdvara.

-”KKB är en av många mycket medvetna fastighetsägare där ute som vill vara med och driva utvecklingen kring digitalisering framåt och dessutom på ett kostnadsmedvetet och smart sätt. Det innebär att man tittar på helheten i sin verksamhet, hur olika system kan passa in och dra nytta av varandra på bästa sätt. Det sker fördelaktigt genom integrationer, samarbeten och nyttjande av flexibla system och plattformar utan inlåsningseffekter, och där har Mattias och resten av gänget på KKB gjort ett mycket bra jobb i att hitta lösningar på hur olika delar av system från olika leverantörer kan användas på fler sätt i verksamheten. Från vår del gläds vi över det fortsatta stora efterfrågan på Edge AI och att kunna bidra till det våra kunders digitaliseringsarbete med vår expertis kring energi och digitalisering”, säger Martin Eksberg, Head of Business Sverige på Egain Group.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Martin Eksberg, Head of Business Sverige, Egain Group, 073 20 74 540, martin.eksberg@egain.io
Mattias Averup, Teknikansvarig, KKB Fastigheter AB, 070 85 65 785, mattias.averup@kkb.se

Om Egain Group
Egain är ett ledande SaaS-teknikbolag inom digital styrning och energioptimering av bostäder och offentliga byggnader. Företaget utvecklar IoT-lösningar, mobilappar och AI-baserad programvara som visualiserar byggnadsmöjligheter och optimerar energiförbrukningen, vilket leder till lägre energiförbrukning, förbättrar byggnaders miljöpåverkan, optimerad boendekomfort och ökad fastighetsvärdering. Egain grundades 2003 med huvudkontor i Kungsbacka, Sverige. Med kontor i sex europeiska länder betjänar Egain för närvarande mer än 5 000 byggnader och 300 000 lägenheter i 11 länder. www.egain.io

Egain är sedan Mars 2021 en del i nybildade Kiona Group tillsammans med IWMAC A/S, Cebyc A/S och Moldeo AB(Web Port)

Om Kiona
Kiona är ett ledande SaaS-företag med visionen att göra en stor insats i kampen mot klimatförändringarna genom att erbjuda den smartaste och mest kostnadseffektiva proptech-plattformen på marknaden. Företaget gör det möjligt för fastighetsägare och andra intressenter att uppnå sina finansiella och hållbarhetsmål genom digitalisering av nya och gamla byggnader och deras system för uppvärmning, kylning, ventilation och kylning. Med kontor i sju länder och 136 kollegor kopplar Kiona för närvarande upp över 33 000 kommersiella, industriella, bostads- och offentliga byggnader och 3 000 livsmedelsbutiker i Europa. Genom en innovativ plattform som övervakar, kontrollerar och optimerar både energianvändning och organisationer kan Europas befintliga byggnader nu bli en del av lösningen för framtiden. www.kiona.com

KKB Fastigheter startar nu ett samarbete kring Egains AI-tjänst ”Edge AI”, där Egain kommer leverera proaktiv och smart drift- och energioptimering till KKB:s fastigheter genom den befintlig infrastrukturen

Sunnanväg 1-23 i Kävlinge ingår i projektet där Edge AI levereras till KKB Fastigheter genom befintliga system i syfte att optimera energianvändningen med AI.
Sunnanväg 1-23 i Kävlinge ingår i projektet

Dela:

Ja, jag vill ha en demo!

Kul att du är intresserad av att boka en demo tillsammans med en av våra experter. Vänligen fyll i formuläret så hör vi av oss!

 

Ja, jag vill ha en demo!

Kul att du är intresserad av att boka en demo tillsammans med en av våra experter. Vänligen fyll i formuläret så hör vi av oss!

 

Kontakta oss

Är du nyfiken på Egain och våra lösningar? Vi är glada att svara på dina frågor och kanske överraska dig lite.

Egain Sweden AB
Faktorvägen 9
SE-434 37 Kungsbacka
Sweden

+46 300 745 40
info.se@egain.io

Är du kund och behöver support? Kontakta oss då på nedan mailadress, eller via formuläret nedan. Tack!
support@egain.io