Pressrelease mars 25, 2019

Egain hjälper Allmännyttan att nå klimatmål

Den 28 mars arrangeras Klimatforum i Göranssons Arena i Sandviken. Det är ett event med fokus på klimat och digitalisering och är en del av klimat- och digitaliseringsinitiativen som de allmännyttiga bostadsföretagens organisation SABO tagit initiativ till.

-Vi tror att en förutsättning för en lyckad klimat- och digitaliseringssatsning är att vi hittar en plattform för att nätverka och dela ideer. Kort och gott, ett möte där du kan träffa branschkollegor och diskutera framtidens utmaningar och möjligheter. Det säger Stefan Lundqvist, VD för allmännyttiga Sandvikenhus.

Under hösten 2018 startade Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent. Klimatförändringarna är ett reellt hot mot kommande generationer och där krävs det nya lösningar för att kunna nå upp till FNs klimatmål. Idag har Egain ett samarbete med en fjärdedel av de kommunala bostadsbolagen i Sverige.

153 företag med sammanlagt 596 000 lägenheter har hittills anslutit sig till Allmännyttans klimatinitiativ. Ett fokusområde är effekttoppar och förnybar energi.

Digitaliseringsinitiativet inom allmännyttan syftar till att de bolag som deltar ska bli ledande inom fastighetsbranschen när det gäller digitalisering.

”Digitalisering skall utgå från användaren och bidra till ökad kvalitet annars hjälper det inte organisationen att bli bättre. En viktig del är att tydligt definiera för vem man digitaliserar. Vem är användaren och vad behöver den?” Viktor Vitell, CMO, Egain Group

Energioptimering

Egain erbjuder ett energibesparande AI-baserat verktyg som samlar miljoner datapunkter varje dag för att analysera och optimera mätvärden från fastigheter. Resultatet är en intelligent styrning av energitillförseln vilket ger ett jämnare inomhusklimat året runt med minimal energianvändning. Driftsteknikerna på fastighetsbolagen får ett digitalt verktyg för att övervaka och förbättra, samtidigt som de boende får en jämn inomhustemperatur.

– Vi ser klimatinitiativet som något väldigt positivt där vi inom Egain kan bidra till att ge företagen inom allmännyttan hållbara och smarta lösningar som ger ökad energieffektivitet och som dessutom är lönsamma. Dessutom tror vi på att vi inom branschen vinner på att utbyta erfarenheter och samarbeta för allas våra gemensamma klimatmål. Det säger Viktor Vitell, Marknadschef Egain.

Klimatforum i Sandviken är ett samarrangemang mellan Egain, Sandvikenhus, Metry som arbetar med insamling av mätdata samt Envista som har ett analysverktyg för minskad energianvändning.

För mer info och anmälan: www.egain.io/sv/28mars

Dela:

Ja, jag vill ha en demo!

Kul att du är intresserad av att boka en demo tillsammans med en av våra experter. Vänligen fyll i formuläret så hör vi av oss!

 

Ja, jag vill ha en demo!

Kul att du är intresserad av att boka en demo tillsammans med en av våra experter. Vänligen fyll i formuläret så hör vi av oss!

 

Kontakta oss

Är du nyfiken på Egain och våra lösningar? Vi är glada att svara på dina frågor och kanske överraska dig lite.

Egain Sweden AB
Faktorvägen 9
SE-434 37 Kungsbacka
Sweden

+46 300 745 40
info.se@egain.io

Är du kund och behöver support? Kontakta oss då på nedan mailadress, eller via formuläret nedan. Tack!
support@egain.io