Nyheter augusti 16, 2021

Egain delar ut Egain Sustainable City Award till Berlinovo Apartment GmbH

Egain delar ut Egain Sustainable City Award till Berlinovo Apartment GmbH

Constanze Dühring och Ute Rüße, Berlinovo(till höger i bilden) tar emot priset Egain Sustainable City Award från Eva-Maria Metz och Janot Dohrmann från Egain Tyskland. Tillämpliga lokala Corona-restriktioner antogs när fotot togs.

Egain Sustainable City Award delas ut till fastighetsägare som har uppnått goda besparingar med en hög energi- och utsläppsminskning som en följd av Egains tjänster. Detta innebär bland annat att säkerställa hantering av de ”lågt hängande frukterna” i värmesystemet utan mänsklig inblandning med hjälp av AI. Ut över detta är ett aktivt och systematiskt energiarbete av de tekniska aktörerna samt ett engagemang i ledningen avgörande. Om alla ansvariga för byggnaden både interna och externa drar åt samma håll är det betydligt enklare att utveckla befintliga byggnader mot att nå uppsatta miljö- och energimål.

Läs mer om Egain Sustainable City Award

Alla dessa faktorer sammanföll i Egains projekt tillsammans med det privata fastighetsbolaget Berlinovo Apartment GmbH i Berlin som är de senaste mottagarna av Egain Sustainable City Award. På bara ett år sparades över en miljon kilo koldioxid. För Berlinovo är vägen till energieffektiva och miljövänliga byggnader ett långsiktigt fokus. Förutom den automatiserade optimeringen med hjälp av Egain Edge arbetar Berlinovo, med stöd av Egains energiexperter, regelbundet med energidata för att säkerställa hög systemtillgänglighet och kontinuerlig förbättring av energikvaliteten.

”Berlinovo arbetar på ett föredömligt sätt för att öka effektiviteten i sina fastigheter utan att göra avkall på hyresgästernas komfortbehov. Detta projekt visar hur ekologiska och sociala faktorer kan förenas. Och sist men inte minst lönar det sig ekonomiskt.”
-Janot Dohrmann, kundansvarig Energiexpert, Egain Tyskland

Som pris för utmärkelsen planterar Egain 50 st träd i Berlinovos namn med hjälp av den svenska organisationen Vi Skogen.

Om AI-baserad energioptimering

Byggnadstekniska system tillhandahåller idag en stor mängd data om energianvändning och systemstatus. En dator kan behandla en betydligt större mängd data på kort tid än en människa. Egains styralgoritmer använder uppmätta temperaturer från byggnadens fram- och returflöden samt temperatur och luftfuktighet från rummen och andra drifts- och förbrukningsdata för att skapa en exakt energiprofil för respektive byggnad. Beroende på fastighetens byggnadsstandard och platsens egenskaper, t.ex. sol- och vindexponering, variationer en byggnaders värmelagringskapacitet. Tillsammans med en väderprognos beräknar algoritmen kontinuerligt den faktiska energimängd som behövs för att hålla de enskilda lägenheterna inom det av kunden önskade temperaturintervallet.

Case – Det första steget var digitalisering.

I fallet med Berlinovo utarbetades ett projektbeskrivning i förväg, som å ena sidan ger en översikt över den nuvarande uppvärmningstekniken och mätinfrastrukturen i de fastigheter som ska beaktas och å andra sidan definierar kundens förväntningar när det gäller framtida datautvärderingar och optimeringsresultat. I det här fallet stod Berlinovo inför utmaningen med olika typer av system och avsaknaden av data från deras fastigheter. Fastigheterna värms delvis med gas och delvis med fjärrvärme via ett och två rörsystem. I de fall när hyresgäster framförde klagomål var man tvungen till att åka ut till platsen för manuella mätningar, vilket ledde till höga administrativa kostnader. Målet med projektet var därför inte bara att realisera besparingar, utan också att upprätta ett energihanteringssystem som kunde hanteras av fastighetsförvaltningen. Särskilt fokus låg på en kontinuerlig och strukturerad kontroll av styr- och reglerteknik, samt på en löpande benchmarking och energianalys av de olika fastigheterna samt att sätta upp en effektiv larmhantering.

Med dessa uppgifter och mål fastställda sattes projektet igång och nödvändig infrastruktur installerades. Egains system kräver endast mätning av ett värmesystem och några referenslägenheter, men för ytterligare mål och för att skapa öppenhet är det dock ofta lämpligt att samla in ytterligare data. I Berlinovo installerades därför 685 st innegivare i 30 st byggnader för att mäta temperatur och relativ fuktighet. Eftersom lägenhetssensorerna är trådlösa och lätta att installera inne i en lägenhet valde Berlinovo tekniker att installera dem själva, med telefonsupport från Egain. Övrig infrastruktur så som mätning i undercentralen samt installationen av Edge Hub och moduler för fjärravläsning av mätare installerades av en lokal installatör.

Projektet var installerat och igång redan efter sex veckor.

På kort tid var alla byggnader uppkopplade och fastigheterna sattes upp i Egain Edge i enlighet med kundens önskade specifikationer. Särskild uppmärksamhet ägnades till exempel åt systemets struktur och navigeringsuppsättning enligt uppvärmningstyp för att snabbt kunna jämföra förbrukningsvärdena inom respektive grupp. Utöver utvärderingen av förbrukning och koldioxidutsläpp med motsvarande trender inrättades dessutom larm för rumstemperaturer som faller utanför önskat intervall.

Lågt hängande frukter med hjälp av artificiell intelligens.

Kontinuerliga besparingspotentialer genereras av algoritmen vilket gör att en stor del av portföljen kan överlåtas till självlärande optimering. För de fastigheter som visade stora energipotentialer i den fortsatta energianvändningen sattes ytterligare optimeringsåtgärder in som övervakades efter genomförandet. Klimatneutrala byggnader kan inte uppnås med en enda teknik och därför är en effektiv och transparent hantering av optimeringsåtgärder en centrala uppgift för en driftorganisation.

Resultat och utsikter

Sedan projektet inleddes har uppvärmningsenergibehovet minskat med i genomsnitt 19,8 kWh/m² i alla fastigheter jämfört med referensåret 2018. Samtidigt har över 1 miljon kg mindre koldioxid släppts ut hittills. Dessa siffror baseras på uppmätta och graddagskorrigerade förbrukningsvärden.

Men optimeringsarbetet slutar inte här för Berlinovo. Vägen fram till uppsatta energi- miljömål omfattar en rad åtgärder som måste planeras och övervakas. Den nya modulen Egain Energy Target är utformad för detta ändamål: Baserat på de redan registrerade förbrukningsuppgifterna simuleras vägen fram till uppsatta klimatmål via ytterligare åtgärder inne i Egain Edge. Användaren kan genom olika åtgärder som redan är lagrade med schablonmässig data i modulen fastställa vilken åtgärd som bör användas för att uppnå den nödvändiga koldioxidminskningen på ett kostnadseffektivt sätt.

Vill du veta mer om Egain Edge eller kring något annat vi nämnt i denna artikel, tveka inte att kontakta oss nedan.

Dela:

Ja, jag vill ha en demo!

Kul att du är intresserad av att boka en demo tillsammans med en av våra experter. Vänligen fyll i formuläret så hör vi av oss!

 

Ja, jag vill ha en demo!

Kul att du är intresserad av att boka en demo tillsammans med en av våra experter. Vänligen fyll i formuläret så hör vi av oss!

 

Kontakta oss

Är du nyfiken på Egain och våra lösningar? Vi är glada att svara på dina frågor och kanske överraska dig lite.

Egain Sweden AB
Faktorvägen 9
SE-434 37 Kungsbacka
Sweden

+46 300 745 40
info.se@egain.io

Är du kund och behöver support? Kontakta oss då på nedan mailadress, eller via formuläret nedan. Tack!
support@egain.io