Pressrelease oktober 5, 2021

Bostadsbolaget i Göteborg applicerar AI-teknik på styrstrategin för att nå sina miljö- och energimål

Projektet blir en viktig pusselbit i Bostadsbolagets strategiska arbete mot att nå sina övergripande miljö- och energimål fram till år 2030. Det av AB Framtiden ägda bolaget Bostadsbolaget i Göteborg AB och Egain, ingående i proptechkoncernen Kiona och en ledande leverantör av mervärdessystem för drift- och energioptimering, har slutit avtal för att ansluta Egains optimeringstjänst Edge AI till en större del av beståndet i området Rannebergen i Göteborg.

Bostadsbolaget i Göteborg är ett av de kommunala bostadsbolagen i Göteborg som ingår i Förvaltnings AB Framtidens koncern vilken innefattar totalt ca 74 000 hyreslägenheter. Bostadsbolaget innehar ca 25 000 lägenheter av dessa har satt upp ambitiösa energimål där man förbundit sig till att minska sin energianvändning 30 % till år 2030 genom att ansluta sig till Sveriges Allmännyttas Klimatinitiativ. Nu tar bolaget nästa steg i riktningen mot att nå energimålen genom att ansluta Edge AI som utnyttjar befintliga system och installationer för att optimera energianvändningen med AI. Projektet sätts nu i gång i ett större område i Rannebergen i nordöstra Göteborg i ett första steg där man ser goda möjligheter till att utveckla fastigheterna. Edge AI ansluts helt mjukvarumässigt genom molnet till Bostadsbolagets befintliga styr- och reglersystem via API till SCADA-plattformen Web Port.

Området Rannebergen i Göteborg som nu kommer kopplas upp till Edge AI i syfte att optimera energianvändningen.

Camilla Hallquist, Chef för Fastighetsutveckling på Bostadsbolaget berättar:
-”Vi har tagit oss an den viktiga uppgiften att bidra till omställningen till ett mer hållbart och energieffektivt fastighetsbestånd genom vårt deltagande i Sveriges Allmännyttas Klimatinitiativ. Vi har kommit en bit på vägen men har cirka 20 % kvar och behöver öka takten för att nå målen till år 2030 och vi hoppas att Egains integrationslösning Edge AI kommer hjälpa oss ytterligare i vårt energi- och miljöarbete. Edge AI är en smart och kostnadseffektiv lösning som är enkel att koppla på genom molnet och där vi dessutom kan utnyttja redan gjorda investeringar i våra fastigheter istället för att behöva köpa nytt”.

-”I vår roadmap har vi haft en tydlig vision om att vi vill addera någon form av smart styrning till vår styrstrategi. Efter uppgraderingen till Web Port under första halvan av 2021 var det ett bra tillfälle att även koppla på Edge AI då det är enkelt att integrera rent mjukvarumässigt genom API:er och även utnyttjar våra redan gjorda investeringar i t.ex. innegivare som importeras in i Egains system och kan då bidra till optimeringen via AI. Det gör att vi får utväxling på redan gjorda investeringar och jag tycker det är ett väldigt smart sätt att addera AI till styrningen och det blir spännande att se resultatet av det lite längre fram, då vi kan jämföra Egains AI-styrning mot vår normala styrning där värmekurvan endast anpassas mot den aktuella inomhustemperaturen, säger Daniel Hedman, Energiingenjör på Bostadsbolaget

-”Från vår sida är vi glada över att kunna konstatera ett fortsatt stort intresse för att integrera Egain och tjänsten Edge AI till befintliga system ute på marknaden, och fantastiskt kul att starta upp detta projekt med Bostadsbolaget med sin duktiga och nyfikna grupp av tekniker. Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete tillsammans, säger Martin Eksberg, Head of Business Sverige på Egain Group.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Martin Eksberg, Head of Business Sverige, Egain Group, 073 20 74 540, martin.eksberg@egain.io
Camilla Hallquist, Chef Fastighetsutveckling, Göteborgs Stads Bostads AB, 031 731 50 15, camilla.hallquist@bostadsbolaget.se

Om Egain Group
Egain är ett ledande SaaS-teknikbolag inom digital styrning och energioptimering av bostäder och offentliga byggnader. Företaget utvecklar IoT-lösningar, mobilappar och AI-baserad programvara som visualiserar byggnadsmöjligheter och optimerar energiförbrukningen, vilket leder till lägre energiförbrukning, förbättrar byggnaders miljöpåverkan, optimerad boendekomfort och ökad fastighetsvärdering. Egain grundades 2003 med huvudkontor i Kungsbacka, Sverige. Med kontor i sex europeiska länder betjänar Egain för närvarande mer än 5 000 byggnader och 300 000 lägenheter i 11 länder. www.egain.io

Egain är sedan Mars 2021 en del i nybildade Kiona Group tillsammans med IWMAC A/S, Cebyc A/S och Moldeo AB(Web Port)

Om Kiona
Kiona är ett ledande SaaS-företag med visionen att göra en stor insats i kampen mot klimatförändringarna genom att erbjuda den smartaste och mest kostnadseffektiva proptech-plattformen på marknaden. Företaget gör det möjligt för fastighetsägare och andra intressenter att uppnå sina finansiella och hållbarhetsmål genom digitalisering av nya och gamla byggnader och deras system för uppvärmning, kylning, ventilation och kylning. Med kontor i sju länder och 136 kollegor kopplar Kiona för närvarande upp över 33 000 kommersiella, industriella, bostads- och offentliga byggnader och 3 000 livsmedelsbutiker i Europa. Genom en innovativ plattform som övervakar, kontrollerar och optimerar både energianvändning och organisationer kan Europas befintliga byggnader nu bli en del av lösningen för framtiden. www.kiona.com

Foto: Göteborgs Stads Bostads AB
Camilla Hallquist, Chef Fastighetsutveckling
Foto: Sofia Sabel
Foto: Göteborgs Stads Bostads AB

Dela:

Ja, jag vill ha en demo!

Kul att du är intresserad av att boka en demo tillsammans med en av våra experter. Vänligen fyll i formuläret så hör vi av oss!

 

Ja, jag vill ha en demo!

Kul att du är intresserad av att boka en demo tillsammans med en av våra experter. Vänligen fyll i formuläret så hör vi av oss!

 

Kontakta oss

Är du nyfiken på Egain och våra lösningar? Vi är glada att svara på dina frågor och kanske överraska dig lite.

Egain Sweden AB
Faktorvägen 9
SE-434 37 Kungsbacka
Sweden

+46 300 745 40
info.se@egain.io

Är du kund och behöver support? Kontakta oss då på nedan mailadress, eller via formuläret nedan. Tack!
support@egain.io