Internet of Things augusti 10, 2018

Hur man minskar koldioxidutsläppen med IoT enligt en vetenskaplig studie

 

I ett försök att genomföra den schweiziska energistrategin 2050 har fastighetsägare arbetat för att hitta lösningar för att minska koldioxidutsläppen. Tre gemensamma mål är att öka energieffektiviteten, minska den förbrukade mängden energi och ersätta fossila energikällor.

Genom ny teknik har man kommit långt för att göra det möjligt för fastighetsägare att ta itu med dessa tre frågor för att minska koldioxidutsläppen. Trots det kan det vara en utmaning att hitta den bästa tekniken för just din byggnad. Att använda sig av ny teknik kräver en investering av fastighetsägaren. Lyckligtvis har forskarna börjat tillämpa sina kunskaper om problemet för att identifiera och tillämpa den mest optimala tekniken baserat på de specifika behoven i varje byggnad.

En färsk analys är särskilt intressant vad gäller de fördelar som den pekar på för fastighetsägare som vill minska koldioxidutsläppen genom att öka energieffektiviteten i flerfamiljshus som ännu inte uppdaterats strukturellt. Vi förklarar resultaten av studien här och du är välkommen att  kontakta oss om du har frågor.

Studien | En analys av potentialen för IoT

Zürichs Universitet för tillämpad vetenskap har bedrivit forskning för att avgöra vilken som är den bästa tekniken för att minska koldioxidutsläppen. Forskare anser att sakernas Internet (Internet of Things eller IoT) kan vara en ett bra sätt att skydda miljön. För att testa sin teori genomförde de En analys av potentialen för IoT.

I studien undersökte man om användningen av teknik med hjälp av IoT kunde minska koldioxidutsläppen. Forskarna tog fram fyra olika fall med IoT-teknik baserad på sensorer. De personer som genomförde studien mätte data före och efter installation för att ta reda på hur mycket koldioxidutsläppen kan sänkas (om överhuvudtaget).

Eftersom fallen genomfördes i olika byggnader under olika villkor kunde forskarna inte dra direkta jämförelseslutsatser. Fastighetsägare som letar efter lösningar för flerfamiljshus kan dock dra fördel av forskningsresultaten för att minska sina egna koldioxidutsläpp.

Lösningen | Tillämpa Egains IoT-teknik för att minska koldioxidutsläppen

Efter att man slutfört undersökningen i flerfamiljshus som inte renoverats ur energisynpunkt drog man i studien slutsatsen att det finns en god potential att minska koldioxidutsläppen om man använder sig av teknik för värmeoptimering. Studien genomfördes på en byggnad där Egains IoT-teknik används. Analyser utfördes innan och efter att tekniken var på plats och företagsrepresentanter tillfrågades för att man skulle få en full förståelse av processen. Det tydliga resultaten visade bland annat följande:

  • Hårdvaruoberoende – ”Det går att minska förbrukningen av värmeenergi i historiska byggnader som nästan är uttjänta utan dyra eller olämpliga renoveringsarbeten.”
  • Lägre kostnader för dyra värmebelastningstoppar – ”Om man tar en närmare titt på besparingarna varje månad ser man att de i regel är högre i övergångsperioderna mellan höst och vinter och vinter och vår. Dessa resultat kan vara intressanta om man tar hänsyn till klimatförändringarna och eventuella kraftiga vädervariationer inom ett par dagar.”
  • Minskning av koldioxidutsläppen- ”Hur stora besparingar som kan göras beror på vilken energibärare som används för uppvärmning eller tvärtom. Ju renare den energi som används är i fråga om koldioxidutsläpp, desto mindre besparingar.” I alla fallen som undersöktes ”sparades omkring en liter olja eller en kubikmeter gas, och systemet arbetade effektivt i fråga om besparingar av koldioxidekvivalenter.”

Om du letar efter sätt att minska dina koldioxidutsläpp utan att bygga om din fastighet kan vi hjälpa dig att komma igång. Egains energiexperter erbjuder en lösning för din byggnad. Du kommer att få en snabb avkastning på din investering och dina hyresgäster kommer att vara nöjdare och njuta av högre komfort inomhus.

Kontakta oss för att lära dig mer om hur du minskar dina koldioxidutsläpp med vår IoT-teknik.  

Kommentarer:

Senaste blogginläggen

Fastighetsförvaltning

Okt 17, 2018

3 vågor av innovation som omformar framtiden för fastighetsförvaltning.

Energieffektivitet är nyckeln till ett säkert, tillförlitligt, prisvärt och hållbart energisystem för framtiden. Det är det dolda överflödet i varje energiresurs som varje land besitter…

Läs mer

Energieffektivitet

Sep 12, 2018

Fortsatta utsläpp av växthusgaser från fastigheter behöver och kan optimeras.

Vi börjar med en kort vetenskapslektion. Solen värmer kontinuerligt jorden med synligt ljus. Jorden, som naturligt sett är kallare, bibehåller i princip inget av den…

Läs mer

Fastighetsförvaltning

Jun 27, 2018

4 trender som formar framtidens bostadsmarknad

Vi lever i en värld av snabba förändringar, där digitaliseringen nu även gör inträde på fastighetsmarknaden. Att kunna ta vara på de nya möjligheterna är…

Läs mer

Internet of Things

Maj 31, 2018

Hur du tar din fastighet in i framtiden med Internet of Things

IoT – Internet of Things – gör det möjligt att digitalisera funktioner i fastigheter. Enkelt uttryckt är IoT ett system av webbanslutna enheter. De samlar…

Läs mer

Energieffektivitet

Maj 18, 2018

Upptäck hur intelligent energioptimering förbättrar boendet i allmännyttan

Fastighetsförvaltare och ägare av allmännyttiga bostadshus har ansvar för skötsel av fastigheten och dess invånare och ska även ta hänsyn till fastighetens effekter på miljön….

Läs mer

Boka demo

Bra! Du är bara 15 sekunder bort från att begära en gratis demo tillsammans med en av våra experter.

Fyll i formuläret nedan för att komma igång.


Boka demo

Bra! Du är bara 15 sekunder bort från att begära en gratis demo tillsammans med en av våra experter.

Fyll i formuläret nedan för att komma igång.


Kontakta oss

Är du nyfiken på Egain och våra lösningar? Vi är glada att svara på dina frågor och kanske överraska dig lite.

Egain Sweden AB
Faktorvägen 9
SE-434 37 Kungsbacka
Sweden

+46 300 745 40
info.se@egain.io

Är du kund och behöver support? Kontakta oss då på nedan mailadress, eller via formuläret nedan. Tack!
support@egain.io

Fyll i formuläret nedan för att komma igång.