Fastighetsförvaltning april 24, 2018

Processen och fördelarna med att uppgradera en fastighet med intelligent energioptimering

Detta är berättelsen om två hinder och den perfekta lösningen. Det första hindret är ett stort problem som både stora och små företag i världen brottats med i många år. Flerbostadshus utgör mer än en tredjedel (36 %) av den här gruppen. Den negativa, bestående påverkan av dessa fastigheter är ekologisk, ekonomisk och till och med känslomässig. Den påverkar alla.

Med hjälp av teknik för intelligenta fastigheter kan man lösa sådana problem. Gamla uppvärmningssystem ersätts och uppgraderas till AI- och IoT-lösningar som kan fjärrstyras och övervakas elektroniskt.

Ironiskt nog ger teknikövergångar av det här slaget upphov till ytterligare ett hinder. Även om omvandlingen till energieffektiva byggnader är nödvändig och i slutänden kostnadseffektiv, kan processen vara både dyr och segdragen. Många fastighetsägare och förvaltare väntar därför med att införa smarta lösningar då merparten av dem kräver stora investeringar och långa uppstartssträckor.

Så här ser en intelligent optimerad byggnad ut

Första steget i omvandlingen är att inse de tydliga fördelarna. Nästa är att räkna ut hur mycket den ger. Mycket enkelt uttryckt möjliggör en modern byggnad  intelligent energioptimering genom IoT, trådlösa givare, centraliserade styrsystem och AI-baserad automatisering. Dessa resurser genererar tusentals visuella datapunkter om yttre påverkan och mänskligt beteende. Med informationen kan fastighetsförvaltare automatiskt justera byggnadstemperaturen och därigenom optimera energianvändningen med hjälp av flera verktyg:

 

Bättre mätning av energianvändning

Givare placerade runt fastigheten ger feedback och visualiserade data som gör det möjligt att minska energiförbrukningen och minimera risken för eventuella fel.

Kraftfull visualisering

3D-bilder i realtid av fastigheten inklusive visning av mönster, trender och avvikelser i energianvändningen ger dig full kontroll även om du inte befinner dig i fastigheten.

Fullständig dataanalys

Tolkar stora datamängder i form av användarvänlig grafik som visar exakt hur, var och i vilken ordning energioptimeringar ska göras i en fastighet.

Redovisning av kostnader och användning

Få en detaljerad rapport om besparingar av energi, pengar och koldioxidutsläpp för respektive fastighet i systemet.

Självlärande energioptimering

Med hjälp av en AI-motor samlar det självlärande systemet in och tolkar miljontals datapunkter varje dag för att åstadkomma löpande förbättringar som kontinuerligt effektiviserar energioptimeringen.

Lägre energiavgifter

Löpande förbättringar är särskilt viktiga för att hålla kostnaderna nere i fastigheter som debiteras astronomiska avgifter för effekttoppar, något som blivit vanligt i fjärrvärmebolagens tariffmodeller.

Bättre budgeteringsmöjligheter

Genom intelligent kontroll av ojämn energianvändning kan fastighetsägare minska effekttoppar och energikostnader utan att tumma på inomhusklimatet.

Argument för att övergå till teknik för intelligenta fastigheter

Fastighetsägare som räknar på fördelarna med att övergå från ett befintligt energistyrningssystem till en lösning för smarta fastigheter gör klokt i att väga in mer än bara bättre driftbudget och fastighetsvärde. Som fastighetsägare kan du minska dyr och ofta oförutsägbar energianvändning med 10 till 15 procent. Vidare bidrar du till att minska farliga koldioxidutsläpp i världen och ett jämnare inomhusklimat ger nöjda boende i fastigheten.

Egain kan hjälpa dig att uppnå alla dessa fördelar. Vi är globala experter inom intelligent energioptimering i bostadshus. Sedan 2003 arbetar vi med frågor som rör energianvändning och hinder för att omvandla traditionella system till intelligent optimerade fastigheter. Tack vare vår hårdvaruoberoende plattform kan vi använda Egain Edge i över 95 procent av befintliga uppvärmningssystem. Kompatibiliteten gör att du slipper kostsam omprogrammering samt kan hålla hårdvarukostnader och installationsbehov på ett minimum.

Egains ekosystem består av en ledande IoT-plattform som är kopplad till en molnbaserad AI-mjukvara.  Det består av tre komponenter:

Egain Edge:  En molnbaserad AI-lösning som  visualiserar möjligheter i fastigheten och automatiskt optimerar energianvändningen. Lösningen är kompatibel med de flesta tredjepartssensorer och kan anslutas till befintliga sensorer och styrsystem som är installerade i din fastighet för att maximera energianvändning och inomhusklimat.

Egain Hub:  Egain Hub kopplas till Egain Edge och ersätter traditionella utomhusgivare. Därigenom kan du få prognoser, följa temperaturavläsningar samt styra ditt uppvärmningssystem.

Sense:  Fukt- och temperaturgivare som placeras ut i rum och lägenheter för att samla in och distribuera data.

Systemet är enkelt att installera och använda. Så snart systemet är på plats börjar det genast optimera energianvändningen kontinuerligt. Förutom att Egain Edge samverkar med ditt befintliga uppvärmningssystem ökar det livslängden för det. Du sparar 10 till 15 procent av dina uppvärmningskostnader, de boende får ett stabilare och bekvämare inomhusklimat och du belastar inte vår planet med höga koldioxidutsläpp. Detta påverkar alla – positivt.

 

Kommentarer:

Ja, jag vill ha en demo!

Kul att du är intresserad av att boka en demo tillsammans med en av våra experter. Vänligen fyll i formuläret så hör vi av oss!

 

Ja, jag vill ha en demo!

Kul att du är intresserad av att boka en demo tillsammans med en av våra experter. Vänligen fyll i formuläret så hör vi av oss!

 

Kontakta oss

Är du nyfiken på Egain och våra lösningar? Vi är glada att svara på dina frågor och kanske överraska dig lite.

Egain Sweden AB
Faktorvägen 9
SE-434 37 Kungsbacka
Sweden

+46 300 745 40
info.se@egain.io

Är du kund och behöver support? Kontakta oss då på nedan mailadress, eller via formuläret nedan. Tack!
support@egain.io