Energieffektivitet september 12, 2018

Fortsatta utsläpp av växthusgaser från fastigheter behöver och kan optimeras.

Vi börjar med en kort vetenskapslektion. Solen värmer kontinuerligt jorden med synligt ljus. Jorden, som naturligt sett är kallare, bibehåller i princip inget av den värmen utan reflekterar tillbaka största delen som infrarött ljus. Vatten och koldioxid (tillsammans med några andra gaser) fångar upp det infraröda ljuset och värmen i det på jordens yta, och orsakar på så sätt växthusutsläpp och global uppvärmning. Problemet byggs upp eftersom när koldioxid väl släppts ut i atmosfären stannar den kvar där i ca 100 år. Det betyder att gaserna ackumuleras och fångar in mer och mer infrarött ljus, vilket gör planeten allt varmare.

I nuläget står byggnader för 36 % av dessa växthusgasutsläpp.[1]Utan koordinerade ansträngningar från individer, företag, organisationer och politiker för att minska mängden växthusgaser som vi släpper ut, kommer de negativa effekterna att stanna kvar längre än de människor och företag som orsakade dem.[2]

Koldioxidproblemet är inte begränsat till global uppvärmning. Det skapar även luftföroreningar, som gör att luften vi andas blir farlig för oss. Världshälsoorganisationen (WHO) bedömer att ca tre miljoner människor dör varje år på grund av luftföroreningar.[3]

Vad görs för att kontrollera koldioxidutsläppen?

Lyckligtvis har politiker och företagsledare världen runt börjat samarbeta för att minimera koldioxidutsläppen och skydda vår atmosfär. I november 2016 slöts exempelvis Parisavtalet inom ramen för FN:s klimatkonvention, för att få världens länder att investera i och prioritera rena energilösningar som minimerar koldioxidutsläpp.

 

Målet för Parisavtalet är att stärka den globala bekämpningen av hotet från klimatförändringarna och hålla temperaturökningen väl under 2 grader mer än den temperatur som rådde före industrialiseringen, och att fortsätta ansträngningarna för att begränsa temperaturökningen ännu längre mot 1,5 grader.[4]

 

Vissa länder har redan gjort stora framsteg mot renare luft. Danmark är världsledande när det gäller att hålla nere utsläppen. Landet producerar mindre koldioxid per capita än någon annanstans på jorden, följt av Finland och Nigeria.[5]I takt med att de teknologiska framstegen ökar, växer även hoppet (och förväntningarna) på att organisationer och företag kan göra allt mer för att uppfylla Parisavtalet och skapa en säkrare atmosfär.

Ladda ner White Paper: 3 GLOBALA HÅLLBARHETSMÅL SOM DU SOM FASTIGHETSÄGARE DIREKT KAN PÅVERKA

Lösningar för energieffektivitet

En av de viktigaste sakerna som fastighetsägare kan göra för att bidra till framstegen är att integrera intelligenta energilösningar. Egain levererar den teknik och de resurser som fastighetsägare behöver för att skapa effektivisering som gör skillnad. Vår ledande, molnbaserade IoT-plattform Egain Edge har tagits fram för att höja energiprestandan. Motorn i Egain Edge är en kraftfull AI-plattform som analyserar över sex miljoner värden varje dag, vilket ger fastighetsägare realtidsanalys av fastighetens status. Den självlärande, molnbaserade tjänsten visar och optimerar energianvändningen automatiskt för att förenkla arbetet med utsläppsminskningen. Systemet gör att fastighetsägare kan minska eller eliminera onödiga fossila bränslen och öka energieffektiviteten, vilket både sparar pengar och reducerar utsläpp.

Exampel – Egain minskade koldioxidutsläpp med 20 % energibesparing

Egains kund E/F Kildemarksvænget är en sammanslutning av fastighetsägare med totalt fyra fastigheter i Nästved i sydsjälland, Danmark. De värmer upp sina fastigheter med gas och använder sensorer som mäter utomhustemperaturen för att reglera innetemperaturen i sina fastigheter. Deras fastigheter ligger på en höjd och är utsatta för vädrets makter, vilket gör det till en utmaning att kontrollera inomhustemperaturerna enbart utifrån utetemperaturerna. Innan de vände sig till Egain, tampades E/F Kildemarksvænget med instabila inomhustemperaturer och onödigt höga uppvärmningskostnader.

Efter ett år med Egain hade företaget minskat sina uppvärmningskostnader med 39 295 danska kronor. Deras totala energibesparingar var 20 %. Egain hjälpte företaget att minska sina utsläpp av föroreningar i atomsfären genom att minska koldioxidutsläppen till 9 594 kg och reducera kWh/m²/år till 4,5.

Läs mer om deras fall här.

”Sedan vi installerade Egain Edge, har vi både minskat våra uppvärmningskostnader och förbättrat vår klimatstyrning inomhus. Vi kan rekommendera Egain till andra organisationer som vill uppnå bättre värmehantering och mindre CO₂-påverkan.”
– Erik Slott, ordförande

Att minska koldioxidutsläppen är ett investeringsansvar för varje företagsägare. I länder där utsläppstalen redan är under kontroll, kan företag investera i resurser som Egain Edge för att skapa konkurrenskraftiga fördelar kring bekvämare, stabilare innetemperaturer och lägre driftskostnader. I länder där växthusgasutsläpp och luftföroreningar fortfarande är stora problem, ger investeringarna både konkurrensfördelar och positiv påverkan på landets miljö.

Att investera i teknik som kan förbättra luftkvaliteten och dämpa effekterna av den globala uppvärmningen för dagens och framtidens generationer är när allt kommer omkring ett ansvar som vi alla delar.

Du kan minska dina CO₂-utsläpp och se vad Egain kan göra för dig idag. Kontakta oss för att få veta mer.

[1]EU

[2] För de flesta stora utsläppskällorna är de ekonomiska fördelarna från minskning av koldioxid större än kostnaderna för omställningen, London School of Economics

[3] Världshälsoorganisationen internationell statistik

[4] FN:s Parisavtal

[5] https://www.telegraph.co.uk/travel/maps-and-graphics/co2-emissions-per-capita-ranking/

Kommentarer:

Ja, jag vill ha en demo!

Kul att du är intresserad av att boka en demo tillsammans med en av våra experter. Vänligen fyll i formuläret så hör vi av oss!

 

Ja, jag vill ha en demo!

Kul att du är intresserad av att boka en demo tillsammans med en av våra experter. Vänligen fyll i formuläret så hör vi av oss!

 

Kontakta oss

Är du nyfiken på Egain och våra lösningar? Vi är glada att svara på dina frågor och kanske överraska dig lite.

Egain Sweden AB
Faktorvägen 9
SE-434 37 Kungsbacka
Sweden

+46 300 745 40
info.se@egain.io

Är du kund och behöver support? Kontakta oss då på nedan mailadress, eller via formuläret nedan. Tack!
support@egain.io