Egain Sustainable City Award

På Egain arbetar vi varje dag för att hjälpa till att uppnå de mål för hållbar utveckling som presenteras av FN och undertecknats av över 130 länder. Byggnader står för 41% av Europas energianvändning och 36% av växthusgasutsläppen. Samtidigt sätter urbaniseringen än mer press på städernas förmåga att tillgodose människors behov. Vi tror att vägen till framgång går genom den smarta staden och vill lyfta fram företag och organisationer som bidrar till målen. Det finns inget snabb svar. Att skapa en bättre framtid är något vi måste göra tillsammans. Därför väljer vi att lyfta fram bra exempel där man aktivt valt att vara en del av lösningen.

Som pris planterar Egain 50 st träd i vinnarens namn och överlämnar ett diplom som bevis på ett framgångsrikt arbete. Trädplanteringen görs i samarbete med organisationen Vi Skogen. www.viskogen.se

“Det finns ingen tid att förlora. Om vi inte agerar nu kommer vi att få betala mycket mer. Det finns ingen plan B för vi har ingen planet B.”
FN:s Generalsekreterare Ban Ki–Moon.

träd

Sedan ditt förra besök har vi planterat

0

st träd.

Marks Bostads AB

– Motivering: Med stor målmedvetenhet och framåtanda har Marks Bostads AB tagit sig an utmaningen att låta byggnader och dess hyresgäster vara en del av lösningen, inte problemet, när det kommer till att bekämpa klimatförändringarna. De har tidigt insett och tydligt markerat att för att lyckas med omställningen till hållbara fastigheter i sin kommun behöver fastighetsägare arbeta både med den fysiska fastigheten och samtidigt utveckla interna processer och kompetenshöjande aktiviteter.

Marks Bostads AB har satsat på vidareutbildning av både medarbetare och hyresgäster i energi- och hållbarhetsfrågor och arbetar aktivt med hållbarhetsfrågan internt genom olika projekt och initiativ. Ett exempel är hållbart inomhusklimat där hyresgäster utbildas i hur de kan optimera inomhusklimatet och samtidigt minimera slöseri med energi. Detta arbete är en viktig komponent för att skapa hållbara städer, och därför är Marks Bostads AB mottagare av Egain Sustainable City Award i November 2019.

Läs nyheten här!

Tidigare mottagare:

Armada Fastighets AB & SVEFAB
Brf Dragonen

 

 

 

Vad vi tycker är viktigt

Vi arbetar för att tillämpa kraften i vår teknik och expertis för att säkerställa våra ansvar som företag, skydda mänskliga rättigheter och vår planet. Vår policy och vårt engagemang återspeglar vårt åtagande att nå positiva effekter i samhällen där vi är verksamma. Ladda gärna ner vår ESG-rapport här!

Detta engagemang är också centralt för varför många av våra anställda kommer till jobbet varje dag. Eftersom vi vet att ju mer framgångsrika vi är – desto bättre för miljön, idag och i framtiden.

Vi tror att att vara ett ansvarsfullt företag innebär att respektera alla våra intressenters intressen. Detta innebär att lyssna, aktivt svara på frågor, vara ärliga i våra förväntningar och vara rättvis i rapporteringen av våra resultat. Vi är lika engagerade i vårt arbete med att minska vårt koldioxidavtryck och främja hållbarhet.

Utöver vårt dagliga arbete med att minska utsläpp av CO2 från fastigheter och den stora nytta vi tillsammans med våra kunder gör på daglig basis genom vår tjänst Egain Edge har vi valt att stödja ett par organisationer utöver vår egna verksamhet som ligger oss varmt om hjärtat.

 

 

 

Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som planterar träd i Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania. Fyra länder som är hårt drabbade av avskogningen och som under många år levt med dess förödande effekter för både människor och natur. www.viskogen.se

 

 

 

Tricorona Climate Partner AB grundades 2006 och är ett privatägt bolag vars affärsidé är att erbjuda företag, organisationer och privatpersoner tjänster inom klimatområdet såsom klimatberäkningar, klimatstrategier och möjlighet att klimatkompensera. www.tricorona.se

 

 

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. www.raddabarnen.se

 

 

Sedan 1980 har Ung Företagsamhet utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom utbildningen UF-företagande. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. www.ungforetagsamhet.se

Boka demo

Bra! Du är bara 15 sekunder bort från att begära en gratis demo tillsammans med en av våra experter.

Fyll i formuläret nedan för att komma igång.


Boka demo

Bra! Du är bara 15 sekunder bort från att begära en gratis demo tillsammans med en av våra experter.

Fyll i formuläret nedan för att komma igång.


Kontakta oss

Är du nyfiken på Egain och våra lösningar? Vi är glada att svara på dina frågor och kanske överraska dig lite.

Egain Sweden AB
Faktorvägen 9
SE-434 37 Kungsbacka
Sweden

+46 300 745 40
info.se@egain.io

Är du kund och behöver support? Kontakta oss då på nedan mailadress, eller via formuläret nedan. Tack!
support@egain.io

Fyll i formuläret nedan för att komma igång.