Energioptimering med AI via API

Edge AI är en mjukvarutjänst som enkelt kopplas på befintliga system genom integration till Web Port SCADA. Ingen hårdvara, snabb installation och enbart leverans av våra smarta algoritmer för självlärande energioptimering till era fastigheter.

Med Edge AI kan du utnyttja vår självlärande AI från Edge och använda den i dina befintliga system genom integration via API.

  • Styr och optimera energianvändingen i ditt bestånd proaktivt, baserat på över 20 miljoner datapunkter varje dygn över hur byggnader och inomhusklimat påverkas vid olika situationer och yttre påverkan
  • Digitalisera ditt fastighetsbestånd och öka hållbarhet och fastighetsvärde
  • 100 % mjukvara och enkelt att driftsätta via standardiserat API
  • Utnyttja redan gjorda installationer i t.ex. innegivare i AI-motorn och få ännu mer värde ur din redan gjorda investering
  • Koppla samman dina olika plattformar och fastighetssystem med Web Port SCADA och Edge AI och skapa en plattform för övervakning, analys och optimering av uppvärmningen
  • Kostnadseffektiv investering som baseras på möjligheten att dela data, samverka med era andra leverantörer och kan då anpassas utifrån ert nuläge och målbild

Tre kunder berättar om deras satsning på Edge AI

Rosengård Fastighets AB


”Vi hade under en tid tittat på olika sätt att koppla på någon form av smart styrning på vårt bestånd som en viktig del i vår strategi framåt. Egain presenterade en lösning som nyligen gjorts möjlig genom integration till vårt SCADA-system Web Port och integrationer till våra andra befintliga tekniska system, och som dessutom blir både smart och kostnadseffektiv så kändes det riktigt intressant att titta närmare på”.

– Jens Ringö, Fastighetschef

Läs om Edge AI i Rosengård!

AB Pitebo


”Med Egain kopplar vi ihop olika byggnadstekniska system till en bra plattform, syr ihop verksamheten och kan arbeta proaktivt med våra fastigheter vilket är bra inte minst för våra hyresgäster, men även för oss själva och för fastigheterna i sig, så jag ser bara vinnare i detta”.

– Andreas Engström, Fastighetschef

Läs om Edge AI hos Pitebo!

KKB Fastigheter AB


”I vårt digitaliseringsarbete har vi kunnat införa ett nytt SCADA-system där Web Port installerats som en övergripande plattform för vår fastighetsautomation och där vi nu adderar Edge AI som en viktig pusselbit för energioptimering och analys av fastigheter”

– Mattias Averup, Teknikansvarig

Läs om Edge AI hos KKB!

Framtidens system och plattformar är öppna, flexibla och oberoende

Genom att samverka med vår specialiserade expertis och tekniska plattformar över gränserna kan vi tillsammans med hjälp av öppna system och delade data, samverka och integrera för att accelerera transformationen när det gäller energi- och resursoptimering i fastighetsbranschen. Läs gärna mer om vårt synsätt och hur vi arbetar med att integrera och samverka där Edge AI är ett konkret exempel på just detta.

Kionas plattform är flexibel, öppen och oberoende

Öppna och skalbara lösningar möjliggör framtidens proptechplattform när Web Port och Egain samarbetar

Öppna, flexibla och oberoende system

Integrera med Web Port SCADA-plattform

Sedan sammanslagningen med Moldeo AB, företaget bakom SCADA-plattformen Web Port så har vi numera 100% stöd för sömlös integrering till SCADA-systemet Web Port.

Genom denna integration kan skicka algoritmer för styrning och energioptimering till fastigheter som har Web Port installerat helt mjukvarumässigt. Baserat på data som har uppsamlats av Egains egna infrastruktur eller från tredje part kan välja att använda data från dessa enheter och föda Edge AI med exempelvis data från inomhusgivare i optimeringssyfte.

Innehåll

IoT-integrationer från tredje part

Egain Edge kan integrera och samla in data från tredjepartssystem. Med IoT-integrationer från tredje part kan du välja att importera dina befintliga data till Edge. Om du redan har investerat i IoT-produkter kan du också välja att importera den befintliga mätningen till Edge och få ut ännu mer värde av din investering.

Egain Edge är kompatibel med de flesta IoT-produkter från andra leverantörer på marknaden som tillhandahåller öppna API:er. Till exempel genom att ansluta dina redan installerade inomhusgivare för mätning av inomhustemperatur och fukt i lägenheter från tredje part kan du använda datan från dessa till optimeringsalgoritmerna i Edge.

Förutom integrering av 3:e partsprodukter erbjuder vi egenutvecklade produkter bl.a. fabrikatsoberonde uppkoppling av UC, (Edge Hub) samt trådlös inomhusmätning (Egain Sense)

Energioptimering med AI

Med Edge AI tillämpar du en proaktiv styrstrategi för optimering av värmen i din byggnad. Styrningen görs via avancerande algoritmer som innehåller en blandning av data, inklusive väderdata, byggnadens unika egenskaper och värmelagringskapacitet, inomhusklimatet över tid och kunskap insamlad över 15 års tid om hur över 5 500 byggnader beter sig under olika omständigheter.

Baserat på detta kommer Edge AI kontinuerligt att tillföra precis rätt mängd värme för att åstadkomma den inomhuskomfort som du som kund vill ha i den aktuella byggnaden, med minsta möjliga mängd energi som behövs för att uppnå just det. Genom att ständigt addera in insamlade data från din byggnad i algoritmen är optimeringen självlärande och förbättras och finjusteras ständigt med hjälp av artificiell intelligens.

Optimering av inomhusklimatet

Med Edge AI skapas ett bekvämt och stabilt inomhusklimat med låga temperaturvariationer oavsett yttre påverkan omkring din byggnad. De toppar och dalar som traditionellt uppstår i ditt inomhusklimat vid plötsliga förändringar i utomhustemperaturen kommer att förutses och kan då även motverkas på ett smart sätt.

Edge AI kommer till exempel att tillföra mer värme före en plötslig sänkning av utomhustemperaturen för att säkerställa inomhuskomfort för dina hyresgäster och kan också tillföra mindre värme före en plötslig temperaturhöjning eller till exempel under en solig dag och då ta hänsyn till den fria energin från solen för att värma upp byggnaden.

Support

Med Egain Support får du tillgång till vårt dedikerande Support Team via e-post och telefon. Vårt professionella supportteam är hängivna och kundcentrerade problemlösare som alltid ser lösningar före problem när du har kört fast någonstans. De är serviceinriktade med ett enda uppdrag – att hjälpa dig som kund att bli framgångsrik.

Tilläggstjänster

Professional Services

Som kund hos Egain får du också möjlighet att använda professionella tjänster inom energiexpertis och/eller IT/mjukvaruutveckling som är kopplade till Edge AI. Detta kan användas om du till exempel har specifika krav på hur Egain Edge ska anpassas till din verksamhet, om du vill ha vissa anpassningar eller utveckling av programvara eller om du vill använda Egains energiexperter i projekt som ligger utanför det normala serviceavtalet för Edge AI.

API Connect

Med API connect kan du exportera data från Edge. På så sätt kan du utnyttja dina investeringar bättre och få ytterligare nytta av din data genom att t.ex. visualisera den i andra system eller plattformar och på så vis sätta den i andra sammanhang som låter dig dra korrekta slutsatser. Hela plattformen bygger på öppna datastandarder både när det gäller import och export av data.

Peak Control – Begränsning av toppeffekt

Avgifter för toppvärmelaster har blivit allt vanligare i de tariffmodeller som fjärrvärmeföretag använder. Kalla dagar med höga energi- och effektbehov leder till högre uppvärmningskostnader för fastighetsägarna, delvis på grund av energirelaterade kostnader. Dessa kostnader kan utgöra upp till hälften av den totala uppvärmningskostnaden.

Med Egains tilläggstjänst Peak Control kan du minska dessa höga kostnader på ett intelligent sätt med minsta möjliga påverkan på inomhusklimatet genom att proaktivt distribuera värme till byggnaden före och efter värmetoppen, i stället för under de timmar då värmetoppen råder.

Ja, jag vill ha en demo!

Kul att du är intresserad av att boka en demo tillsammans med en av våra experter. Vänligen fyll i formuläret så hör vi av oss!

 

Ja, jag vill ha en demo!

Kul att du är intresserad av att boka en demo tillsammans med en av våra experter. Vänligen fyll i formuläret så hör vi av oss!

 

Ja, jag vill ha en demo!

Kul att du är intresserad av att boka en demo tillsammans med en av våra experter. Vänligen fyll i formuläret så hör vi av oss!

 

Ja, jag vill ha en demo!

Kul att du är intresserad av att boka en demo tillsammans med en av våra experter. Vänligen fyll i formuläret så hör vi av oss!

 

Kontakta oss

Är du nyfiken på Egain och våra lösningar? Vi är glada att svara på dina frågor och kanske överraska dig lite.

Egain Sweden AB
Faktorvägen 9
SE-434 37 Kungsbacka
Sweden

+46 300 745 40
info.se@egain.io

Är du kund och behöver support? Kontakta oss då på nedan mailadress, eller via formuläret nedan. Tack!
support@egain.io