Aktualności 28 kwietnia, 2021

Projekty termomoderniza­cyjne – rodzaje i ryzyka

Projekty termomodernizacyjne – rodzaje i ryzyka

Termomodernizacja, to dzisiaj temat, który szczególnie dla właścicieli nieruchomości, jest niezwykle ważny, w kontekście rosnących kosztów utrzymania budynków i ich eksploatacji.

Przeglądając branżowe czasopisma, odwiedzając portale internetowe, czy uczestnicząc w różnego rodzaju spotkaniach i konferencjach, na pewno natrafimy na tematy związane z termomodernizacją, jej rodzajami, jak również omówieniem skuteczności poszczególnych projektów termomodernizacyjnych. Na pewno też, możemy porównać nakłady inwestycyjne i korzyści finansowe.

Ale każdy projekt, a szczególnie ten bardziej skomplikowany, niesie za sobą pewne ryzyka, które należy zdefiniować i oszacować już na jego wstępnym etapie. Takie podejście na pewno pomoże nam w realizacji samego projektu i może ustrzec nas przed niespodziankami i popełnieniem kosztownych błędów.

Zanim postaram się omówić ryzyka związane z termomodernizacją, powiedzmy co to jest termomodernizacja i jakie jej typy możemy wyodrębnić.

Tak więc, termomodernizacja to każde przedsięwzięcie mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w danym obiekcie budowlanym *.

W ramach tej definicji możemy wyróżnić kilka typów termomodernizacji.  Termomodernizacja obejmuje zmiany zarówno w systemach ogrzewania i wentylacji, jak i strukturze budynku oraz instalacjach doprowadzających ciepłą wodę. Zakres termomodernizacji, podobnie jak jej parametry techniczne i ekonomiczne, określane są poprzez przeprowadzenie audytu energetycznego. Najczęstsze działania to:

 1. docieplanie ścian zewnętrznych i stropów
 2. wymiana okien
 3. wymiana lub modernizacja systemów grzewczych.

W myśl ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, do przedsięwzięć termomodernizacyjnych zalicza się:

 • Ulepszenia, na skutek których następuje zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię, którą zużywa się do ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej, o 10 do 25%, w zależności od typu modernizacji i wcześniejszych usprawnień.
 • Ulepszenia, na skutek których o przynajmniej 25% zostaną zmniejszone roczne straty energii pierwotnej w lokalnym źródle ciepła i lokalnej sieci ciepłowniczej.
 • zmniejszenie kosztów zakupu ciepła dostarczanego do obiektu o co najmniej 20% w stosunku rocznym, dzięki wykonaniu przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła i likwidację lokalnego źródła ciepła.
 • zamiana konwencjonalnych źródeł energii na odnawialne źródła niekonwencjonalne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Jakie są więc główne ryzyka związane z projektem termomodernizacyjnym, które możemy zdefiniować na etapie przygotowania się do takiego projektu?

 1. Duże nakłady inwestycyjne

Projekty termomodernizacyjne wiążą się ze znacznymi wydatkami, które zwracają się następnie przez wiele lat. Każdy, kto planował termomodernizację budynku, wie z jakimi kosztami wiąże się taka inwestycja, którą bardzo często finansuje się z kredytu, spłacanego następnie przez mieszkańców przez wiele lat.

 1. Czas trwania inwestycji

Ocieplenie budynku, czy wymiana okien, to inwestycja, która trwa tygodnie lub nawet miesiące, a im ciągnie się dłużej, tym istnieje coraz to większe ryzyko, że na którymś z jej etapów, coś może się nie udać. Tak więc długi czas trwania inwestycji zwiększa ryzyka w jej różnych obszarach.

 1. Ryzykozmieniających się wyceny wykonawców i cen materiałów budowlanych

Ceny wykonawstwa i materiałów zmieniają się jak w kalejdoskopie, często załamując pierwotne estymacje. Dzisiaj ten problem jest szczególnie widoczny, gdyż ceny niektórych materiałów budowlanych drożeją w tempie kilku procent miesięcznie. Ma to szczególne znaczenie, gdy wyłaniamy wykonawcę i ustalamy cenę, a inwestycje realizujemy dopiero za kilka miesięcy.

 1. Problemy z ekipami wykonawców

Przede wszystkim, jest problem ze znalezieniem odpowiednich firm i ekip. Dodatkowo dochodzą do tego problemy z samymi ekipami. Firmy często nie dotrzymują terminów i zdarza się, że pod byle pretekstem potrafią zejść z inwestycji. Mamy oczywiście możliwość zastosowania kar umownych, ale przecież nie chodzi o to, aby inwestycja nie została zrealizowana, a my będziemy dochodzić swoich racji w sądzie.

 1. Postępowania przetargowe i formalności z tym związane

Realizacja projektów na dużą skalę wiąże się ze skomplikowaną procedurą i formalnościami, znajomością przepisów, stosowaniem ustaw i rozporządzeń, angażowaniem prawników i odpowiedzialnością prawną.

Tak jak sygnalizuję powyżej, istnieje kilka szczególnych obszarów, na które warto zwrócić szczególną uwagę i gdzie nasz projekt termomodernizacyjny może się „wyłożyć” lub opóźnić. Tak wiele zmiennych powoduje, że tego typu projekty są bardzo trudne do realizacji i wymagają od nas wielu nakładów i czasu oraz odpowiednio wykwalifikowanych współpracowników lub zespołów, które skoordynują wszystkie procesy i dopilnują przebiegu ich realizacji.

Absolutnie nie zniechęcamy do realizacji projektów termomodernizacyjnych, staram się raczej przestrzec Państwa przed ryzykiem, które należy dobrze przemyśleć i zaplanować. Z drugiej strony, poddaje pod rozwagę zastosowanie prostszych sposobów, np. systemów do zarządzania ciepłem, które również są elementem termomodernizacji i pozwalają na ograniczenie kosztów nawet 20-30% eliminując większość ryzyk opisanych powyżej. Jednym z takich systemów dostępnych na polskim rynku jest szwedzki system do zarządzania i optymalizacji kosztów ciepła, który generuje nawet 30% oszczędności, przy niskiej inwestycji, szybkim czasie zwrotu i bezproblemowej instalacji, w jeden dzień.

* za Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Termomodernizacja

Podziel się:

Tak, chcę demo!

Świetnie! Dziękujemy za zainteresowanie naszymi usługami. Wypełnij formularz kontaktowy, a jeden z naszych ekspertów skontaktuje się z Tobą jak najszybciej.

 

Tak, chcę demo!

Świetnie! Dziękujemy za zainteresowanie naszymi usługami. Wypełnij formularz kontaktowy, a jeden z naszych ekspertów skontaktuje się z Tobą jak najszybciej.

 

Skontaktuj się z nami.

Czy interesuje Cię Egain i nasze rozwiązania? Chętnie odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy zaoszczędzać na energii cieplnej.

Egain Polska Sp. z o.o.
ul. Bernarda Milskiego 1/37
80-809 Gdańsk
Polska

+48 505 456 781
info.pl@egain.io

support@egain.io