Egain Edge -tuotepäivitys 12. lokakuuta, 2021

Kulutustiedot- moduuli

Tietoja Kulutustiedot-moduulista

Kulutustiedot-moduuli näyttää jokaisesta rakennuksesta kerätyt kulutustilastot lämmön, sähkön ja veden osalta. Tarkastelemalla niin kehityssuuntia kuin kokonaissummia käyttäjä voi tunnistaa muutokset kulutuksessa, seurata rakennuksessa toteutettujen toimenpiteiden vaikutuksia ja seurata pitkän aikavälin tavoitteita. Eri tietoelementtien kulutusarvot esitetään kuukausi-, päivä- ja tuntitasolla, sekä yhteenvetona että yksityiskohtaisesti. Tämä mahdollistaa analyysin ja dataan perustuvat johtopäätökset rakennuksen toiminnasta.

Tietoja päivityksestä

Kulutustiedot-moduulin kehittäminen on ollut meneillään jo jonkin aikaa, ja kehitystyön kimmokkeena ovat olleet markkinoiden kysyntä, asiakastoiveet sekä uudet tekniset vaatimukset. Yksi näistä teknisistä vaatimuksista on toiminallisuuden varmistaminen, esimerkiksi mahdollistamalla tiedon kerääminen yhteen erityyppisiltä mittareilta. Lisäksi päivityksessä on tehty parannuksia käyttäjäystävällisyyteen.

Egainin asiakkaat saavat nauttia kaikista näistä Egain Edge -palvelun jatkokehityksen hyödyistä, ja uusia ominaisuuksia julkaistaankin jatkuvasti. Näiden ominaisuuksien tarkoituksena on helpottaa käyttöä ja luoda lisäarvoa asiakkaalle käyttäjänä. Edgen kaltaisten pilvipohjaisten palvelujen etuna on, että se mahdollistaa tällaisten tuotepäivitysten asentamisen suoraan järjestelmään asiakkaan tarvitsematta tehdä mitään.

Kokeile uutta Kulutustiedot- moduulia Edgessä (vaatii sisäänkirjautumisen)

”Tunteina laskien Egainin kehitystiimi on käyttänyt noin 1500 tuntia kehitysaikaa Kulutustiedot-moduulin päivitykseen, ja olemme innoissamme voidessamme julkaista käyttäjillemme tämän uuden toiminnon, joka tuo ohjelmistoon uusia ominaisuuksia, kuten virtuaalimittarit, laajemmat analysointimahdollisuudet ja parannetun helppokäyttöisyyden. Näitä asioita useat asiakkaat ovat meiltä selkeästi pyytäneet”, sanoo Christofer Olsson Kedborn, Egain Groupin kehitysjohtaja.

Tutustu Kulutustiedot-moduulin uusiin ominaisuuksiin tästä 4 minuutin pituisesta videosta!

 

Uutta

1. Tehostettu tiedonlaatu

Tämä päivitys antaa lisää mahdollisuuksia kerätä ja jäsentää tietoa, sekä myös esittää asiakkaillemme entistä tarkempaa tietoa heidän kiinteistöistään. Päivitetty versio takaa, että käyttäjät saavat laadukkaampaa tietoa ja niin halutessaan mahdollisuuden analysoida tätä tietoa entistä perusteellisemmin. Tietokanta on rakennettu uudelleen alusta lähtien, ja kaikki laskelmat tehdään nyt järjestelmän taustalla samassa paikassa. Näin on mahdollista hallita tietoa entistä turvallisemmin, kerätä laadukkaampaa tietoa sekä minimoida palvelustamme riski, että käyttäjä kohtaisi ongelmia tai saisi ristiriitaista tietoa.

2. Parannettu mittarilogiikka

Olemme päivittäneet mittarilogiikkaamme eli uudistaneet tapaa, jolla käsittelemme ja esitämme rakennusten erilaisten mittarityyppien mittaustietoja. Tällä päivityksellä otamme nyt käyttöön uudet toiminnot sarjana erilaisia mittareita, joilla voimme visualisoida paremmin, miltä rakennuksessa näyttää. Virtuaalimittarien avulla on nyt mahdollista laskea yhteen valittujen mittareiden arvot, laskea aliarvoja ja jakaa mittarien osuuksia, mikä takaa käyttäjälle entistä perusteellisemman kokonaiskäsityksen oman rakennuksensa tilasta.

Valitse tästä suurentaaksesi kuvaa

Virtuaaliset mittarit
Edgen virtuaalimittari on digitaalisesti luotu lämpö-, sähkö- tai vesimittari. Mittari voidaan lisätä, kun tarkoituksena on jakaa, laskea tai suodattaa tietoa esimerkiksi rakennuksen järjestelmän eri osista. Tiedon suodattaminen voi olla hyödyllistä esimerkiksi silloin, jos asiakas omistaa kiinteistön kolmesta eri rakennuksesta, joista vain kahteen on asennettu vesimittari. Tällöin käyttäjä voi Edgen virtuaalimittarilla visualisoida helposti kolmannen rakennuksen kulutuksen ilman fyysistä mittaria.

Fyysiset mittarit
Fyysiset mittarit ovat lämpö-, sähkö- tai vesimittareita, jotka on fyysisesti asennettu rakennukseen ja jotka voidaan liittää Edge-palveluun. Liittäminen voidaan tehdä useilla eri tavoilla (lue lisää tästä). Merkittävin hyöty on se, että käyttäjä voi kerätä kaikki kulutustietonsa samaan Edgen sisäiseen Kulutustiedot-moduuliin jatkuvaa analysointia, seurantaa ja raportointia varten.

3. Tarkemmat kulutustiedot

Olemme siirtymässä kuukausittaisista kulutusarvoista tuntikohtaisiin arvoihin. Markkinoiden suuntauksena on, että kulutusta mitataan aina vain enemmän ja aina vain yksityiskohtaisemmin. Aiemmin olemme esittäneet lämmön, sähkön ja veden kulutuksen kuukausittaisella tasolla, mutta tämä päivitys mahdollistaa kaikkien kulutustietojen tuntikohtaisen tarkastelun sillä edellytyksellä, että asiakkaalla on käytössään tarvittava laitteisto tuntikulutusarvojen käsittelemiseen. Asiakas voi nyt siis itse valita Kulutustiedot-palvelusta haluaako hän nähdä kulutustietonsa kuukausi-, päivä- vai tuntiarvoina sillä perusteella, kuinka yksityiskohtaista tietoa hänellä käyttäjänä on tarve analysoida.

Förbrukningsdata på timnivå för värme i Förbrukningsmodulen.
Lämmityksen kulutustiedot tuntitasolla Kulutustiedot-moduulissa. Valitse tästä suurentaaksesi kuvaa.

Analyysi valittuna ajanjaksona ja valitulla tarkkuudella

Lämmön, sähkön tai veden käytön lisääntyminen ovat esimerkkejä mahdollisista poikkeavuuksista. Palvelun avulla asiakas voi palata ajassa taaksepäin ja paikallistaa muutoksen ajankohdan (esim. lämmönsäätelyn ongelmat) tai seurata, miten jokin uusi toiminto —kuten hitaasti virtaava hana tai käytön mukaan säätyvä valaistus — vaikuttaa lämpöön, sähköön tai veteen rakennuksessa.

Fyysisten mittareiden suorakytkennän tuki

Sense-infrastruktuurin avulla on nyt mahdollista käyttää suoraan niitä mittaustietoja, jotka saadaan suoraan järjestelemään yhdistetyistä fyysistä mittareista. Tämä tarkoittaa sitä, että käyttäjän ei tarvitse enää lukea mittareita manuaalisesti ja on paljon helpompaa kerätä suuria tietomääriä analysointia ja vianmääritystä varten. Tämä tehdään yleensä liittämällä kyseiset mittarit järjestelmään tai API:n kautta.

Koska voimme kerätä yksityiskohtaisempia mittaustietoja, esittelemme työkaluja, joiden avulla käyttäjät voivat analysoida dataa tietoelementtien, ajanjakson ja erottelukyvyn perusteella. Näin asiakkaidemme on helpompi havaita poikkeavuuksia ja trendejä sekä tehdä rakennuksiaan koskevia päätöksiä tarkan tiedon pohjalta,” sanoo Atte Eronen, Asiantuntija (Egain).

4. Käyttäjäystävällisyys (UX)

Käyttäjäystävällisyyttä on lisätty siten, että samaa käyttöliittymää on mahdollista käyttää sekä lämmityksen, sähkön että veden seurantaan. Lisäksi tuomme järjestelmään uusia elementtejä, mm. ajanjakson tarkastelun näkymää liu’uttamalla joka tekee alustasta elävämmän.

 Uusi Yhteensä-välilehti

Yhteensä-välilehti antaa käyttäjälle kokonaiskuvan rakennuksen kokonaiskulutuksesta eri osa-alueilla. Energian kulutus näytetään yhdessä ja veden kulutus toisessa kaaviossa.  Yhteensä-välilehti on suunniteltu entistä selkeämmäksi ja helpommaksi käyttää, ja se tarjoaa myös hyvän yleiskuvan kaikista erilaisista kulutustiedoista.

Uusi lisätoiminto

Seurantakaaviossa on nyt ominaisuus, joka sallii käyttäjän valita ja analysoida erilaisia ajanjaksoja. Uudella liu’utus-toiminnolla (drag function) käyttäjä voi kohdistinta siirtämällä  saada helposti ja käyttäjäystävällisesti näkyviin haluamansa ajanjakson.

Tapahtumaloki

Tapahtumaloki -ominaisuuden avulla käyttäjä voi nyt lisätä muistiinpanoja ja huomautuksia suoraan kaikkien energiamuotojen kulutuskaavioon. Tämä oli aiemmin mahdollista vain lämmön osalta.

Mikäli sinulla on kysyttävää uusista ominaisuuksista, ole yhteydessä meihin alla olevaa nappia painamalla, autamme mielellämme.

Ota yhteyttä

Jaa:

Kyllä, haluan demon!

Mahtavaa, että olet kiinnostunut varaamaan ilmaisen esittelyn yhdessä asiantuntijoidemme kanssa. Täytä lomake ja otamme sinuun yhteyttä pian.

Kyllä, haluan demon!

Mahtavaa, että olet kiinnostunut varaamaan ilmaisen esittelyn yhdessä asiantuntijoidemme kanssa. Täytä lomake ja otamme sinuun yhteyttä pian.

Ota meihin yhteyttä

Kiinnostaako Egain ja ratkaisumme? Otamme mielellämme vastauksen kysymyksiisi ja ehkä yllättää sinut hieman.

Egain Finland Oy
Innopoli 2
Tekniikantie 14
02150 Espoo
Suomi

+358 (0) 20 786 1530
info.fi@egain.io

fi.support@egain.freshdesk.com