Uutisia 17. kesäkuuta, 2020

Hei Torbjörn

Hei Torbjörn

Egainin energia-alan asiantuntijana ja tuoteasiantuntijana olet osallistunut uuden Building Connectivity ‑konseptin kehittämiseen.

Voitko kertoa meille jotakin tästä uudesta palvelusta?
Building Connectivity ‑ratkaisussa on kyse älykkäiden ja kustannustehokkaiden laitteiden liittämisestä helppokäyttöiseen ohjelmistoon. Näin voidaan vastata markkinoilla ilmenneeseen tarpeeseen, ja mielestäni olemme onnistuneet tässä hyvin.

Tavoitteena oli luoda palvelu, jonka avulla kiinteistöjen omistajien on nykyistä helpompi kerätä, jäsentää ja yhdistää erityyppistä dataa. Lisäksi piti saada aikaan järjestelmä, joka tekee tämän helpoksi sekä meille että asiakkaalle.

Helpolla tarkoitetaan yksinkertaisuutta kaikissa vaiheissa: ensinnäkin asennuksen ja käyttöönoton rakennuksessa on oltava helppoa, ja myös datan käytön analyyseissa ja kaavioiden ymmärtämisen täytyy sujua helposti. Lisäksi tärkeiden raporttitiedostojen viennin tulisi olla helppoa, jotta saatuja tietoja voidaan jakaa organisaatiossa.

Haluamme, että rakennuksen digitalisointi käy helposti, ja nyt niin on.

Millaisia haasteita projektissa on kohdattu?
Niitä oli useita. Yhtenä vaikeutena on ollut hankaluus koota teknisesti dataa laitteista, jotka käyttävät eri kieliä eivätkä siis ymmärrä toisiaan. Tällä hetkellä on olemassa useita tiedonsiirtoprotokollia, joita erityyppiset laitteet käyttävät. On tietysti haastavaa etsiä laitteistoa, joka ”ymmärtää” kaikkia eri kieliä, mutta ratkaisimme haasteen uudella Egain Harvest ‑ratkaisulla. Se pystyy keräämään dataa eri protokollia käyttävistä mittareista. Se sisältää lähes kaikki nykyisin käytössä olevat protokollat. Esimerkkejä näistä ovat tällä hetkellä yleiset langaton M-Bus ja BACnet sekä muiden muassa LoRaWAN, joka ei vielä ole kovin laajasti käytössä, mutta joka varmasti valtaa alaa tulevaisuudessa.

Monet asiakkaat ovat kiinnostuneita tällaisesta ratkaisusta. Voitko kertoa esimerkkejä konkreettisista ongelmista, joita Building Connectivity ratkaisee?
Yksi tärkeimmistä uuden palvelun eduista on tietenkin mahdollisuus viedä kiinteistön omistajan analysointityö aivan uudelle tasolle keräämällä ja jäsentämällä dataa periaatteessa millaisesta tahansa rakennukseen liitetystä laitteesta. Moni varmasti arvostaa sitä, että samalla laitteella voidaan kerätä sähköä, vettä, ilmastointia, pumppujen tilaa ja vastaavia koskevat tiedot, etenkin kun kaikki nämä tiedot voidaan kerätä yhteen ja samaan järjestelmään. Näin kiinteistöjen omistajien on helppo hallita ja ymmärtää omistamiaan rakennuksia yksinkertaisin toimin. Uskon monien olevan kiinnostuneita myös Building Connectivity ‑ratkaisun hinnasta ja ennen kaikkea siitä, millaisia hyötyjä ratkaisu tuo kiinteistön omistajalle.

Kun järjestelmä on asennettu, rakennusteknikko voi laatia omat analysointityökalunsa yhdistämällä niitä datatyyppejä, joita haluaa seurata. Yksi esimerkki on kuvaaja, joka laaditaan energiamittarin tuottamasta datasta ja pumppujen hälytyksistä. Siitä voi esimerkiksi nähdä, että pumpun hälytys on ollut aktiivisena jonkin aikaa, ja samaan aikaan energian kulutus on laskenut tai noussut. Tällöin vika on hyvin todennäköisesti pumpussa, joten se on helppo korjata. Oikeat tiedot ovat välittömästi käytettävissä, joten kalliit jälkikäteen tehtävät tutkimukset eivät ole tarpeen.

Building Connectivity

Jaa:

Kyllä, haluan demon!

Mahtavaa, että olet kiinnostunut varaamaan ilmaisen esittelyn yhdessä asiantuntijoidemme kanssa. Täytä lomake ja otamme sinuun yhteyttä pian.

Kyllä, haluan demon!

Mahtavaa, että olet kiinnostunut varaamaan ilmaisen esittelyn yhdessä asiantuntijoidemme kanssa. Täytä lomake ja otamme sinuun yhteyttä pian.

Ota meihin yhteyttä

Kiinnostaako Egain ja ratkaisumme? Otamme mielellämme vastauksen kysymyksiisi ja ehkä yllättää sinut hieman.

Egain Finland Oy
Innopoli 2
Tekniikantie 14
02150 Espoo
Suomi

+358 (0) 20 786 1530
info.fi@egain.io

fi.support@egain.freshdesk.com